Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Sut il presidi dal deputà Bruno W. Claus ha la cumissiun dal cussegl grond per furmaziun e cultura (CFC) predeliberà la missiva da la regenza tar la participaziun a la cunvegna interchantunala davart l'armonisaziun da la scola obligatorica (concordat da HarmoS) per mauns dal cussegl grond . A la sesida da la cumissiun è sa participà er il cusseglier guvernativ Claudio Lardi.
La cunvegna proponida da la conferenza svizra da las directuras e dals directurs chantunals da l'educaziun publica duai daventar in term impurtant en il svilup da la scola obligatorica en Svizra. In punct central dal concordat è da crear finamiras unitaras. Cun quai vegn fixà en tge sectur spezial che mintga uffant duai obtegnair ina furmaziun fundamentala durant la scola obligatorica. Per quest intent duain vegnir elavurads plans d'instrucziun unitars per mintga territori linguistic.
In segund punct central pertutga las structuras. Il temp da scola obligatoric duai vegnir definì - suenter l'entrada en las instituziuns da furmaziun obligatoricas suenter avair cumplenì quatter onns - cun ina durada da scolina e da scola primara da totalmain otg onns sco er cun la frequentaziun d'in stgalim secundar I da trais onns. Il Grischun ademplescha gia questa finamira. Sco punct impurtant vegn vitiers l'organisaziun dal di da scola. Uschia duai l'instrucziun sin il stgalim primar vegnir organisada en il futur en il rom dad uras da bloc. Plinavant duain vegnir purschidas structuras dal di confurmas als basegns.
In punct impurtant dal concordat da HarmoS è la coordinaziun da l'instrucziun da linguas. En quest connex duai vegnir instruida l'emprima lingua estra il pli tard a partir dal terz onn da scola e la segunda a partir dal tschintgavel onn da scola. Ina da las duas linguas è ina segunda lingua naziunala, l'autra è englais. A la fin dal temp da scola obligatoric duain vegnir intermediadas enconuschientschas cumparegliablas en omaduas linguas. A chaschun da la revisiun parziala da la lescha da scola en la sessiun d'avrigl 2008 dal cussegl grond vegn il Grischun a decider, tge lingua che vegn ad esser l'emprima lingua estra tempriva.
In ultim punct impurtant dal concordat pertutga l'introducziun d'instruments per garantir la qualitad ed il svilup sin plaun naziunal.
Suenter ch'igl è stà incontestà d'entrar en la discussiun dal project. Quel e spezialmain las consequenzas che resultan da quel per il chantun Grischun èn alura vegnidas tractadas detagliadamain. La finala ha concludì la cumissiun cun ina cuntravusch da recumandar al cussegl grond, che vegn a tractar il project en la proxima sessiun da favrer, da sa participar al concordat da HarmoS.

Persuna che dat infurmaziuns:
Bruno W. Claus, cumissiun per furmaziun e cultura, tel. 081 250 70 25
Funtauna: rg cumissiun per furmaziun e cultura
Neuer Artikel