Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La fin da schaner 2008 ha la regenza inoltrà a l'uffizi federal d'ambient (UFAM) la dumonda da conceder il label "parc d'impurtanza naziunala" al parc natiral regiunal "Biosfera Val Müstair" sco er in agid finanzial global al parc natiral regiunal "Parc Ela". En in emprim pass ha l'uffizi federal examinà ussa, sche questas e sche ulteriuras dumondas d'auters chantuns èn cumplettas. Il UFAM ha communitgà plinavant a l'uffizi per la natira e l'ambient che s'occupa dal dossier dals parcs grischuns ils resultats da l'examinaziun preliminara ed ha constatà ch'i dettia - en il dossier da la Biosfera Val Müstair - pitschnas mancanzas e ch'i dettia - en las duas dumondas - dentant er dus puncts impurtants che n'èn anc betg sclerids e ch'i dettia cunzunt ina problematica fundamentala en connex cun il Parc Ela.
Concernent il project "Biosfera" na resultan nagins impediments insurmuntabels dal rapport preliminar dal UFAM; las dumondas ch'èn anc avertas pon vegnir schliadas e las infurmaziuns che vegnan pretendidas supplementarmain pon vegnir cumplettadas entaifer il termin. Perencunter cuntegna il project "Parc Ela" in conflict che sto vegnir schlià urgentamain per betg periclitar il project. Il UFAM insista sin il princip che las vischnancas stoppian sa participar al parc cun lur entir territori, schebain ch'il nov dretg federal davart ils parcs prevesa excepziuns da quest princip. La regenza è s'engaschada gia en la consultaziun tar la nova ordinaziun federala davart ils parcs che questas disposiziuns excepziunalas vegnian integradas en il dretg federal ed ha alura sustegnì expressivamain la cunfinaziun dal parc ch'è vegnida deliberada da la regiun e da las vischnancas cur che la dumonda per il parc Ela è vegnida inoltrada. Ensemen cun la corporaziun regiunala, cun las vischnancas e cun l'instituziun ch'è responsabla per il parc è il chantun anc adina unanimamain da l'avis che en spezial las regiuns da recreaziun intensiva sco Savognin u Lai na sajan betg cumpatiblas cun la definiziun d'in parc d'impurtanza naziunala tenor la lescha davart la protecziun da la natira e da la patria. Perquai èsi vegnì refusà cleramain d'integrar quests territoris. Il chantun vegn a defender questa posiziun ch'è vegnida elavurada ensemen cun la regiun, cun las vischnancas e cun l'uniun "Parc Ela" e vegn a la confermar a Berna.

Gremi: uffizi per la natira e l'ambient
Funtauna: rg uffizi per la natira e l'ambient
Neuer Artikel