Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha deliberà la missiva per la revisiun parziala da la lescha chantunala davart ils supplements da famiglia per mauns dal cussegl grond. Las adattaziuns èn necessarias per ch'il chantun Grischun adempleschia las novas prescripziuns da la confederaziun en il sectur dals supplements da famiglia. Il cussegl grond vegn a tractar questa fatschenta en la sessiun da zercladur 2008.
Ils 26 da november 2006 avevan las votantas svizras ed ils votants svizzers acceptà la lescha federala davart ils supplements da famiglia en ina votaziun da referendum. Igl è planisà da metter en vigur questa lescha per il 1. da schaner 2009. Ils chantuns èn obligads d'adattar lur urdens da supplements da famiglia il pli tard fin che las disposiziuns federalas entran en vigur. Quellas fixeschan tranter auter da nov ina tariffa minimala per tut la Svizra da 200 francs per mais per supplements per uffants e da 250 francs per mais per supplements per scolaziun. Ils chantuns pon concluder supplements da famiglia pli auts.
En il Grischun importan ils supplements per uffants actualmain 195 francs per mais ed ils supplements per scolaziun 220 francs per mais. La revisiun parziala planisada fixescha ussa en la lescha che l'autezza dals supplements da famiglia sa drizzia en il Grischun tenor las tariffas minimalas da la confederaziun. La regenza prevesa da fixar - il mument che la lescha davart ils supplements da famiglia va en vigur - ils supplements da famiglia en las disposiziuns executivas da nov a 220 francs resp. a 270 francs. Quai signifitga che la cassa da cumpensaziun per famiglias dal chantun Grischun vegn a pajar l'onn 2009 approximativamain supplements da circa 79 milliuns francs. Per cuvrir quests custs sto la tariffa da contribuziun da las lavurantas e dals lavurants vegnir fixada - empè dals 1,8 pertschient che valan actualmain - ad 1,9 pertschient da las entradas ch'èn suttamessas a las contribuziuns da la AVS. Quest auzament è giustifitgà tenor la regenza.
Percunter renunzia la regenza sin fundament da la posiziun negativa en la consultaziun da realisar il princip "in uffant - in supplement" e da suttametter er persunas cun activitad da gudogn independenta obligatoricamain a la lescha davart ils supplements da famiglia. Empè da quai prevesa il sboz da la lescha ussa d'abolir dal tuttafatg ils supplements da famiglia per persunas cun activitad da gudogn independenta. Il motiv è ch'er las persunas pertutgadas èn per gronda part cunter questa obligaziun. Dal rest na cuntegna la lescha federala naginas disposiziuns davart supplements da famiglia per persunas cun activitad da gudogn independenta. En general ston las persunas cun activitad da gudogn independenta da princip purtar sezzas la ristga per lur agir economic, quai che vala medemamain er areguard l'assicuranza cunter la dischoccupaziun u areguard la prevenziun professiunala.
Mantegnida vegn l'extensiun dals supplements da famiglia sin persunas senza activitad da gudogn. En quest connex sa basa il chantun sin las disposiziuns da la confederaziun. La lescha federala prescriva l'introducziun da supplements da famiglia per persunas senza activitad da gudogn, sche las entradas suttamessas a la taglia na surpassan betg ina giada e mez l'import d'ina renta da vegliadetgna maximala cumplaina da la AVS (actualmain ca. 40'000 francs) e sch'i na vegnan retratgas naginas prestaziuns supplementaras. Quests custs che vegnan calculads cun circa 1,25 milliuns francs l'onn ston vegnir finanziads dal tuttafatg dal chantun.

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel