Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Durant la sessiun d'avrigl 2008 vegn il cussegl grond a tractar tranter auter las revisiuns parzialas da la lescha da scola e da la lescha davart las scolas medias. La cumissiun dal cussegl grond per furmaziun e cultura ha predeliberà las duas missivas respectivas da la regenza per mauns dal cussegl grond a chaschun da diversas sesidas. La cumissiun vegn presidiada dal deputà Bruno W. Claus. A las sesidas da la cumissiun è sa participà er il cusseglier guvernativ Claudio Lardi.
Ils puncts centrals da la revisiun parziala da la lescha da scola è l'introducziun da l'englais sco segunda lingua estra obligatorica, il spustament da l'instrucziun da l'emprima lingua estra giu en la terza classa e la regulaziun dal pajament da las contribuziuns chantunalas a las instituziuns ch'èn responsablas per la scola per ils custs da las persunas che dirigian la scola. Plinavant duain questas contribuziuns vegnir colliadas cun l'adempliment da premissas minimalas areguard l'engaschament, areguard la scolaziun ed areguard las obligaziuns da las persunas che dirigian la scola.
Tar singulas disposiziuns dal project ha la cumissiun fatg tschertas propostas. Uschia ha ina minoritad da la cumissiun fatg la proposta da remplazzar l'emprima lingua estra en las scolas primaras tudestgas ed en las classa pitschnas tudestgas tras l'englais. La regenza propona qua il talian. En connex cun las contribuziuns chantunalas per ils custs da las persunas che dirigian la scola propona la cumissiun unanimamain d'applitgar las disposiziuns davart il pajament da contribuziuns er per la direcziun da scolinas. Dal rest suonda la cumissiun las propostas da la regenza e propona al cussegl grond d'approvar la revisiun parziala da la lescha da scola.
La revisiun parziala da la lescha davart las scolas medias è tranter auter vegnida fatga pervia da l'incumbensa Claus ch'è vegnida inoltrada l'avrigl 2006 e che concerna il rinforzament da la scolaziun gimnasiala (mantegniment dal gimnasi inferiur). L'incumbensa oblighescha la regenza da laschar decider il parlament davart variantas per la scolaziun gimnasiala en il chantun Grischun; questas variantas ston esser preparadas fin al stgalim da la lescha.
La regenza propona da cumplettar il concept actual dal gimnasi cun elements da l'uschenumnà model dals recturs. Tenor quel duain ils cuntegns didactics a la scola media commerziala u a la scola media professiunala ademplir pretensiuns pli grondas e la procedura d'admissiun suenter la sisavla respectivamain suenter l'otgavla classa duai vegnir optimada. L'admissiun a la scola media commerziala u a la scola media professiunala duai succeder ussa suenter l'otgavla classa.
Suenter ina discussiun intensiva ha concludì la cumissiun unanimamain da suandar la proposta da la regenza e da recumandar al cussegl grond er qua d'approvar questa revisiun parziala da la lescha davart las scolas medias.

Gremi: cumissiun per furmaziun e cultura
Funtauna: rg cumissiun per furmaziun e cultura
Neuer Artikel