Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
L'uffizi per la natira e l'ambient mesira dapi 20 onns la contaminaziun da l'aria en il chantun Grischun. Malgrà ils progress tecnics generals n'è il problem che l'aria da respirar è contaminada cun pulvra fina e cun ozon betg anc schlià. L'onn passà è la contaminaziun alura er stada memia auta tar questas substanzas nuschaivlas en l'aria, e las limitas da l'ordinaziun per mantegnair l'aria pura èn vegnidas surpassadas. Cunzunt durant l'enviern hai dà grondas contaminaziuns cun pulvra fina. L'avrigl ed il fanadur 2007 è plinavant la contaminaziun cun ozon stada bler memia auta. En la vischinanza da la via ed en lieus cun blers stgaudaments da laina cuntegna l'aria da respirar spezialmain bler fulin. Che las substanzas nuschaivlas en l'aria han ina influenza negativa per la sanadad da l'uman è incontestà. Il fulin che vegn chaschunà da la combustiun da diesel u che deriva da stgaudaments cun laina è spezialmain privlus en quest connex, perquai ch'i vegn supponì ch'el chaschunia cancer.
Las datas da la mesiraziun da l'aria da l'onn 2007 èn resumadas en la nova ediziun da l'infurmaziun davart l'ambient 1/08 e vegnan cumplettadas cun infurmaziuns davart mesiras, tranter auter dals secturs dal traffic e dals stgaudaments da laina. L'infurmaziun davart l'ambient 1/08 è publitgada en l'internet sut HYPERLINK "http://www.umwelt-gr.ch" www.umwelt-gr.ch .
Per reducir vinavant l'emissiun da substanzas nuschaivlas ha l'uffizi per la natira e l'ambient fatg l'onn 2007 ina controlla dal progress da las mesiras existentas per mantegnair l'aria pura ed ha preschentà ils champs d'acziun futurs en il plan da mesiras dal chantun Grischun. Cun mesiras effizientas che s'orienteschan a la pratica èn vegnidas creadas las premissas per observar las limitas d'immissiuns da l'ordinaziun per mantegnair l'aria pura. Ultra dal basegn d'agir en il traffic dovri mesiras per arder laina en stgaudaments pitschens ed en stgaudaments d'industria sco er per arder ruments da laina al liber. Ma er lavurs al liber, tranter auter sin plazzals, tar l'explotaziun da material ed en l'agricultura, èn funtaunas considerablas per la contaminaziun da l'aria. Mesiras èn er previsas tar la promoziun da filters cunter particlas da diesel e tar la controlla da stgaudaments da laina. Sche l'impestaziun cun pulvra fina e cun ozon è fitg gronda, èn planisadas mesiras immediatas.

Gremi: uffizi per la natira e l'ambient
Funtauna: rg uffizi per la natira e l'ambient
Neuer Artikel