Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La correcziun dals curs d'aua en il chantun Grischun duai survegnir ina basa legala nova e moderna. La regenza grischuna ha deliberà la missiva correspundenta tar la nova lescha davart la correcziun dals curs d'aua en il chantun Grischun (LCCA). Il cussegl grond vegn a tractar la fatschenta en la sessiun d'avust 2008.
En il Grischun - che ha in sistem vast da flums e d'auals - ha la correcziun dals curs d'aua ina lunga tradiziun. La lescha vertenta davart la construcziun da rempars e dustanzas cunter flums e torrents datescha da l'onn 1870. Ella regla la correcziun chantunala dals curs d'aua che serva a la protecziun cunter aua gronda. Bleras disposiziuns èn dentant antiquadas. Perquai vegn la lescha vertenta revedida totalmain e remplazzada tras la nova lescha davart la correcziun dals curs d'aua en il chantun Grischun.
La nova lescha chantunala davart la correcziun dals curs d'aua sa concentrescha sin la regulaziun da mesiras architectonicas per proteger umans e valurs materialas cunter las consequenzas donnegiusas da l'aua tras inundaziuns u tras bovas. Intutgabel resta il princip, tenor il qual las vischnancas èn responsablas per la correcziun dals curs d'aua. Il chantun surpiglia però incumbensas da sustegn, da coordinaziun e da surveglianza tar la projectaziun, tar l'approvaziun e tar il subvenziunament da projects per la correcziun dals curs d'aua. Uschenavant resta la correcziun dals curs d'aua sco fin ussa ina incumbensa communabla da las vischnancas e dal chantun. Medemamain vegn mantegnida la regulaziun da la suveranitad da las auas. Quella è sa cumprovada e pretenda che las auas publicas sajan proprietad da las vischnancas e sajan suttamessas a lur suveranitad.
Tar projects da la correcziun dals curs d'aua tutgan mesiras sco per exempel rempars, arginaziuns, correcziuns u stabiliments per retegnair gera e laina da grava, ma er renaturalisaziuns per meglierar il stadi ecologic da las auas. Uschia pretenda la nova lescha che las funcziuns ecologicas ed ils spazis da viver natirals da l'aua vegnian mantegnids e reparads tant sco pussaivel, sch'i vegnan fatgas correcziuns dals curs d'aua .
Cun la nova lescha vegn introducida ultra da quai la procedura d'approvaziun dal project, en la quala il chantun ha ina rolla impurtanta. La nova procedura d'approvaziun dal project ademplescha tut las incumbensas da coordinaziun e resguarda la protecziun giuridica en moda cunvegnenta. La finala duai il subvenziunament chantunal per projects per la correcziun dals curs d'aua vegnir adattadas a las prescripziuns dal dretg federal, e quai en connex cun la nova concepziun da la gulivaziun da finanzas e da la repartiziun da las incumbensas tranter la confederaziun ed ils chantuns (NGF). Igl è previs che las contribuziuns chantunalas e federalas importian tar projects or da las cunvegnas da program cun la confederaziun ensemen maximalmain 80 pertschient dals custs imputabels. Per projects singuls paja il chantun contribuziuns da 15 fin 25 pertschient.

Persuna che dat infurmaziuns:
president da la regenza Stefan Engler, schef dal departament da construcziun, traffic e selvicultura, tel. 081 257 36 01

Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel