Cuntegn da la pagina

Far punts linguisticas

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Encleger e vegnir encletg è insatge indispensabel per ina integraziun cun success. Il process da chapientscha po er vegnir engrevgià da malchapientschas che sa basan sin differenzas culturalas e socialas u sin autras differenzas. Translaturas e translaturs interculturals fan las punts necessarias, sco che la gasetta da migraziun MIX mussa en sia emprima ediziun cun participaziun grischuna.

En la lavur d'integraziun vegn mess in grond pais sin l'acquist d'ina lingua naziunala. Quai vala sco premissa indispensabla per sa participar activamain a la vita sociala ed uschia per determinar sez il futur. Ma en Svizra vivan er migrantas e migrants che han deficits linguistics e che ston perquai vegnir sustegnids, sch'els van tar il medi u sch'els han da far cun uffizis u cun la scola. Malchapientschas pon numnadamain avair consequenzas chapitalas. Translaturas e translaturs interculturals professiunals e scolads bain – sezs persunas immigradas – gidan a far punts en talas situaziuns.

Che la purschida da translaziun pudess avair per consequenza che las migrantas ed ils migrants na vulan betg emprender tudestg na crain expertas ed experts sco Ruth Calderón betg. Sco ch'ella declera en l'ediziun actuala da la gasetta da migraziun MIX chattian umans che quai saja a la lunga plitgunsch vargugnus, sch'i sto vegnir translatà per els e sche persunas estras vegnan a savair detagls persunals. Quai als animeschia plitgunsch d'emprender la lingua locala.

Da nov è er il Grischun da la partida
La gasetta da migraziun MIX è il product d'ina collavuraziun interchantunala da las incumbensadas e dals incumbensads d'integraziun dals chantuns Argovia, Basilea-Champagna, Basilea-Citad, Berna, Soloturn ed – a partir da questa ediziun – er dal Grischun. La gasetta, che ha in'ediziun da 100'000 exemplars, cumpara duas giadas l'onn ed è ina part da la campagna publica "Mintga cumenzament è ina scuntrada" (www.aller-anfang-ist-begegnung.ch).

En l'ediziun actuala da la gasetta vegnan a pled – ultra da las persunas dal fatg – bleras acturas ed acturs davant e davos las culissas. Uschia per exempel en tschintg purtrets da translaturas e da translaturs interculturals, nua che quellas e quels raquintan da lur experientschas persunalas e da las sfidas da la vita professiunala. Ultra da quai vegni mussà, co ch'il translatar intercultural è sa sviluppà ils ultims onns. Uschia ha la confederaziun accelerà la professiunalisaziun e sustegnì finanzialmain quest process. Parallelamain èn creschidas las pretensiuns en la scolaziun, uschia che la qualitad è vegnida augmentada.


Remartga:
Persunas en il chantun Grischun che s'interessan per la gasetta da migraziun MIX la pon empustar gratuitamain sur il spurtegl online sin www.integration.gr.ch u sut il nr. da telefon 081 257 26 02.


Infurmaziuns:
Patricia Ganter Sonderegger, incumbensada chantunala d'integraziun, telefon 081 257 36 81 u e-mail: patricia.ganter@apz.gr.ch  


Gremi: post spezialisà per l'integraziun dal Grischun
Funtauna: rg post spezialisà per l'integraziun dal Grischun
Neuer Artikel