Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il 1. da schaner 2013 è entrada en vigur la nova ordinaziun federala dals 22 d'avust 2012 davart las abitaziuns secundaras. Pervia da quai ha il departament chantunal d'economia publica e fatgs socials elavurà in agid pratic per mauns da las 146 vischnancas grischunas pertutgadas.

L'agid pratic cuntegna respostas e recumandaziuns tar las dumondas d'applicaziun las pli urgentas. A las autoritads communalas da construcziun duai el facilitar l'execuziun da l'ordinaziun.
L'incumbensa executiva la pli impurtanta per las 146 autoritads communalas da construcziun è actualmain franc quella che tut las permissiuns da construir novs edifizis d'abitar u da renovar edifizis d'abitar existents ston en mintga cas vegnir colliadas dapi il 1. da schaner 2013 cun la cundiziun expressiva che quests edifizis èn d'utilisar sco emprima(s) abitaziun(s) u permanentamain ed exclusivamain sco "abitaziun(s) secundara(s) explotada(s) turisticamain". Quai independentamain da la petenta u dal petent da la permissiun da construcziun resp. da la patruna u dal patrun da construcziun. Plinavant sto l'autoritad che conceda la permissiun da construcziun incumbensar l'administratura u l'administratur dal register funsil da remartgar questa cundiziun en il register funsil, per ch'er ina cumpradra u in cumprader posteriur saja infurmà davart il scumond d'abitaziuns secundaras.
L'ordinaziun federala davart las abitaziuns secundaras vala per entant fin ch'ina lescha federala sco tala entra en vigur en circa dus fin trais onns. Las lavurs per la nova lescha federala èn vegnidas cumenzadas. Il chantun Grischun è represchentà en la gruppa da lavur correspundenta.
L'agid pratic tar l'ordinaziun davart las abitaziuns secundaras stat a disposiziun en l'internet sut www.gr.ch.


Agiunta:
Agid pratic per l'applicaziun da l'ordinaziun federala davart las abitaziuns
secundarasInfurmaziuns:
- president da la regenza Hansjörg Trachsel, schef dal departament d'economia publica e fatgs socials (DES), tel. 081 257 23 01
- Carlo Decurtins, giurist per la planisaziun dal territori tar il DES, tel. 081 257 23 14
- Pius Derungs, collavuratur giuridic per la planisaziun dal territori tar il DES, tel. 081 257 23 18
- Richard Atzmüller, manader da l'uffizi per il svilup dal territori, tel. 081 257 23 21


Gremi: departament d'economia publica e fatgs socials
Funtauna: rg departament d'economia publica e fatgs socials
Neuer Artikel