Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Oz ha lieu la radunanza annuala dal Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna. Festivà vegn il giubileum da 75 onns da questa instituziun. Co ch'il Padrinadi sustegna las vischnancas dal chantun Grischun, mussa in nov video da la chanzlia chantunala sut www.gr.ch.

L'onn da guerra 1940 han ils medis conjugals Olga e Paul Cattani e trais auters iniziants fundà in'uniun che sa numna oz Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna. Ils conjugals Cattani avevan persunalmain stretgas relaziuns cun il chantun Grischun. Da quai è naschida ina collavuraziun prosperaivla tranter l'organisaziun ed il Grischun. Passa 100 vischnancas, corporaziuns ed associaziuns grischunas han survegnì ils ultims onns prestaziuns da sustegn voluminusas. Uschia han lavurs necessarias vi da l'infrastructura pudì vegnir finanziadas e realisadas. Il Padrinadi ha intermedià intginas dunsainas da padrinadis fixs tranter vischnancas muntagnardas grischunas e vischnancas da la Bassa. Cun il temp è sa sviluppada ina rait spessa ed impurtanta da relaziuns persunalas tranter la muntogna e la Bassa.

Il chantun Grischun è responsabel per la concepziun dal program accumpagnant da la radunanza da l'onn da giubileum. Contribuziuns da chant en pliras linguas da chantaduras e da chantadurs dal chor d'Origen sco er in apero cun spezialitads grischunas dattan in rom degn ed adequat a l'occurrenza.
A chaschun da la radunanza annuala expriman las represchentantas ed ils represchentants dal chantun mintgamai lur stima e lur engraziament per il Padrinadi. Empè dal salid uffizial tradiziunal pledà lascha il chantun Grischun discurrer maletgs. In film curt mussa projects sustegnids e lascha vegnir a pled las persunas responsablas da las vischnancas. 

La populaziun muntagnarda dal Grischun è engraziaivla per il sustegn generus ed uschia per la solidaritad demussada tranter la Bassa urbana ed il territori da muntogna per gronda part agrar. Cun il program accumpagnant vul il chantun Grischun demussar sia attaschadadad al Padrinadi svizzer per vischnancas da muntogna ed exprimer la speranza ch'ils vitgs en il territori alpin possian vinavant far quint cun ses sustegn sco er cun il sustegn tras las vischnancas da padrinadi. 
 

Infurmaziuns:
Cussegliera guvernativa Barbara Janom Steiner, scheffa dal departament da finanzas e vischnancas, tel. 081 257 32 01, e-mail: Barbara.Janom@dfg.gr.ch  


Gremi: uffizi da vischnancas
Funtauna: rg uffizi da vischnancas
Neuer Artikel