Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza grischuna ha deliberà la missiva tar la lescha davart la gestiun da documents e l'archivaziun per mauns dal cussegl grond. La nova lescha resguarda l'administraziun digitala d'infurmaziuns d'ozendi. Ella fixescha en moda unitara ils princips d'ina gestiun da documents e d'ina archivaziun moderna per tut las autoritads en il chantun.

Las ordinaziuns vertentas davart ils archivs dateschan da l'onn 1988. Dapi quella giada ha l'elavuraziun electronica da datas survegnì ina impurtanza enorma. Uschia èn naschids deposits che cuntegnan tant documents sin palpiri sco er documents digitals. Questa duplicitad difficultescha la gestiun da documents e l'archivaziun. La nova lescha vala per tut ils documents da l'administraziun, independentamain dal purtader d'infurmaziuns, e garantescha ch'els vegnan ordinads ed archivads en moda sistematica, fidada e chapaivla. Plinavant duai ina pitschna part dals documents da l'administraziun pudair vegnir archivada per adina, e quai per intents da la segirezza giuridica e sco funtauna impurtanta per la perscrutaziun istorica.

La tendenza vers la digitalisaziun ha fatg novas pretensiuns er envers la protecziun da datas durant ils ultims decennis. Ina finamira essenziala è la protecziun da datas da persunas cunter ina invista nunautorisada. Las datas da las persunas vivas vegnan protegidas meglier cun la nova lescha davart la gestiun da documents e l'archivaziun. A partir da cura che l'invista senza restricziuns en documents d'archiv è pussaivla, vegn reglà en la lescha en moda differenziada. Ils temps da protecziun fixads en las ordinaziuns d'archivaziun vertentas èn per part memia curts. Quai ch'era accessibel a la publicitad gia en ils uffizis, resta dentant accessibel publicamain er en l'archiv. Ultra da quai sa referescha la lescha a las disposiziuns da la lescha da transparenza che la regenza è vidlonder d'elavurar.

La nova lescha davart la gestiun da documents e l'archivaziun vala per tut ils posts statals en il chantun: las autoritads, las cumissiuns, ils posts da servetsch, ils instituts, las corporaziuns, las vischnancas, las regiuns e.u.v. Resguardond la refurma dal territori ch'è en curs duai la lescha vegnir messa en vigur per il 1. da schaner 2016. Quellas regiuns che cumenzan da nov sin quest termin cun lur lavur survegnan cun la lescha ina basa stabila per lur activitads. La gronda part dals chantuns en Svizra dispona gia da leschas per gestir e per archivar las actas. Il chantun Grischun ha pudì profitar da quai ed ha elavurà in sboz concis che regla tuttina ils puncts essenzials.

Il cussegl grond vegn a tractar la fatschenta en la sessiun d'avust 2015. 


Infurmaziuns:
cusseglier guvernativ Martin Jäger, schef dal departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient, tel. 081 257 27 01, e-mail Martin.Jaeger@ekud.gr.ch  


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel