Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En sia ultima sesida ha la regenza prendì posiziun tar la midada dal cudesch civil svizzer e tar l'augment da la contribuziun da las premias per la prevenziun generala da malsognas. Plinavant ha ella mess en vigur la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas per il cumenzament da l'onn 2017.

Posiziun tar la midada dal cudesch civil svizzer
La regenza ha prendì posiziun tar la midada dal cudesch civil svizzer. I sa tracta da l'emprima refurma legislativa en il sectur dal dretg d'ierta dapi l'entrada en vigur dal cudesch civil svizzer il 1. da schaner 1912. En il center da la midada da lescha stattan la revisiun e la flexibilisaziun dal dretg d'ierta, particularmain dal dretg sin la part obligatorica.
La regenza beneventa la voluntad dal cussegl federal d'adattar il dretg d'ierta a las realitads socialas, famigliaras e demograficas. La midada previsa vul reducir la part obligatorica ed engrondir uschia la libertad d'agir dal testader.
Quai para a la regenza grischuna d'esser in med adequat per reducir il "foss tranter las furmas da viver d'ina vart ed il dretg e la politica da famiglia da l'autra vart". Las soluziuns proponidas giajan – tenor l'avis da la regenza – dentant memia pauc lunsch resp. sajan per part inconsequentas. Schebain ch'i n'è betg l'intenziun da metter absolutamain sin il medem nivel l'egualitad dals pèrs en concubinat e dals conjugals, duess tuttina vegnir prendida en consideraziun in'avischinaziun uschè extendida sco pussaivel da questas duas furmas da viver. Mo uschia pon ins la finala porscher in rom giuridicamain adequat al svilup social che vegn a cumpigliar las pli differentas furmas da viver.
La revisiun proponida po mitigiar – tenor l'avis da la regenza – ina concentraziun da las facultads tar la generaziun da las persunas pensiunadas e conferir al dretg d'ierta puspè sia funcziun, numnadamain quella da metter a disposiziun a la generaziun pli giuvna ils meds finanzials necessaris per fundar sia existenza.

La regenza ha prendì posiziun tar la contribuziun da las premias per la prevenziun generala da malsognas
La regenza grischuna ha prendì posiziun tar la midada da l'ordinaziun federala davart la fixaziun da la contribuziun per la prevenziun generala da malsognas. Da princip beneventa ella l'augment da la contribuziun proponì.
La fundaziun Promoziun Sanadad Svizra che vegn purtada da las assicuranzas e dals chantuns ha dumandà a la confederaziun d'augmentar la contribuziun per la prevenziun generala da malsognas. Tras quai duai vegnir intensivà il cumbat cunter malsognas psichicas e promovida pli fitg la sanadad en la vegliadetgna. Il supplement correspundent sin la premia da la cassa da malsauns dad oz annualmain 2.40 francs per persuna assicurada duai vegnir augmentà en dus pass, l'onn 2017 sin 3.60 francs e l'onn 2018 sin 4.80 francs. La regenza va d'accord cun questa proposta a la cundiziun che almain 75 pertschient da las entradas supplementaras vegnian directamain bunifitgadas als chantuns. Uschia èn quels en cas da rinforzar ils posts spezialisads chantunals per la promoziun da la sanadad e da la prevenziun.

Entrada en vigur da la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas
La revisiun parziala da la lescha per promover la tgira da persunas malsaunas e l'assistenza da persunas attempadas e da persunas che basegnan tgira (lescha per promover la tgira da persunas malsaunas) vegn messa en vigur per il 1. da schaner 2017. Ultra da quai approvescha la regenza la revisiun parziala da l'ordinaziun respectiva. La revisiun parziala permetta l'abitar assistì sco alternativa a l'entrada en ina chasa da tgira a las persunas attempadas che vivan en relaziuns finanzialas difficilas, sche l'intensitad da tgira permetta quai. Ella stgaffescha la basa per ch'ils custs supplementars possian vegnir indemnisads tras las prestaziuns supplementaras a las locatarias ed als locataris. La revisiun parziala gida uschia a realisar il princip "ambulant avant staziunar" da la politica da sanadad.

Projects da votaziun dals 25 da settember 2016
La regenza ha prendì enconuschientscha dal fatg ch'ils suandants projects federals vegnan suttamess a la votaziun dal pievel la dumengia dals 25 da settember 2016:
- iniziativa dal pievel dals 6 da settember 2012 "Per in'economia duraivla ed effizienta areguard la gestiun da las resursas (economia verda)"
- iniziativa dal pievel dals 17 da december 2013 "AVSplus: per ina AVS ferma"
- lescha federala dals 25 da settember 2015 davart il servetsch d'infurmaziun (LSI)

Dumengia, ils 25 da settember 2016, na vegni votà davart nagins projects chantunals.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel