Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha approvà las novas reglas per la procedura d'admissiun per classas da talents; ultra da quai ha ella permess d'augmentar il pais maximal permess sin la via da Flem a Fidaz.

Reglà da nov la procedura d'admissiun per classas da talents
La regenza ha approvà la revisiun parziala da l'ordinaziun davart la procedura d'admissiun en classas da talent (OACT). Tut en tut datti quatter scolas che promovan talents grischuns da sport resp. da musica. Quai èn Cuira, Tavau, Glion e Champfèr. En ils ultims onns è la procedura d'admissiun per la recepziun en ina tala classa da talents sa mussada repetidamain sco memia pauc transparenta e chapaivla. Las midadas procuran pia plitost primarmain per ina procedura pli concisa e sclereschan differentas dumondas ch'èn resultadas en la pratica.
La novaziun la pli impurtanta concerna la communicaziun davart la reussida da l'examen d'admissiun e davart la recepziun en ina classa da talents. Differentamain a la regulaziun vertenta trametta da nov l'uschenumnada gruppa directiva las decisiuns d'examen negativas. Fin ussa faschevan quai las scolas da talents. Quai ha chaschunà il passà pliras giadas per confusiuns. La gruppa directiva ch'eruiva fin ussa mo ils resultats dals examens, sa cumpona da nov da duas represchentantas u da dus represchentants da l'associaziun chantunala respectiva. Vers anora duai quai procurar supplementarmain per acceptanza e per transparenza. Sch'i na dat betg avunda plazzas en la classa da talent respectiva, è anc adina la scola da talents responsabla per la decisiun d'admissiun.
In'ulteriura midada pertutga la basa da valitaziun dals examens. En il futur duai il potenzial d'in talent esser pli fitg en il focus che sia prestaziun actuala. Per la valitaziun specifica dal potenzial duai pia vegnir applitgà en il futur in instrument sviluppà da swiss olympic. L'emprima prioritad ha plinavant il potenzial, perquai che la nova ordinaziun introducescha ina valitaziun da las singulas parts da l'examen. Empè da mintgamai in terz vegn l'examen valità da nov sco suonda: 40 pertschient test dal potenzial, 30 pertschient test da sport resp. da musica e 30 pertschient test da la persunalitad.

-
©Scola da talents Surselva

Augment dal pais maximal permess sin la via da Fidaz
Suenter che la via da Flem a Fidaz è vegnida engrondida fixescha la regenza in nov pais maximal permess. En quest reguard ston vegnir resguardads dus differents trajects. Davent da la via Nova fin al spartavias Denter Vias vala da nov in maximum da 40 empè da 28 tonnas. Sin il traject restant da la via chantunala da colliaziun concluda la regenza da nov in pais maximal permess da 32 empè da 18/28 tonnas. Ultra da quai vegnan abolids sin l'entira via da Fidaz la ladezza maximala da 2,3 meters ed il scumond per remortgas da camiuns.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel