Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Ier èsi vegnì debattà en moda engaschada en la sala dal cussegl grond. 101 scolaras dal stgalim superiur da tut il chantun han discutà davant in numerus public propostas ch'ellas avevan elavurà ordavant en cumissiuns. In nov video da la chanzlia chantunala mussa impressiuns captivantas dal parlament da mattas 2017.

Cun mirveglias han geniturs, persunas d'instrucziun ed ulteriuras persunas interessadas tadlà las politicras da la proxima generaziun ed èn stads impressiunads da lur engaschament. En moda spezialmain intensiva èn vegnids discutads ils temas mobing, egualitad da las schanzas e fugitivs.

Mattas engaschadas e bain infurmadas
Igl è sa mussà che las mattas èn sa deditgadas en moda fitg engaschada e cun grond plaschair a la lavur parlamentara. Surprendent è er stà quant bain preparadas ed infurmadas che las mattas èn vegnidas a Cuira. Quai ha dà blers votums interessants e substanzials. Il public ha pudì percorscher bler talent e potenzial per l'eventuala lavur politica futura.

Quota da dunnas memia pitschna en il parlament
La manadra da la sesida, deputada Vera Stiffler, ha punctuà en ses pled da bainvegni l'impurtanza d'ina represchentanza equilibrada da las schlattainas en il parlament. Quella avess da correspunder a la societad, ma cun ina quota da dunnas da mo 19,6 pertschient na vegnia questa pretensiun mai ademplida. Er las differentas gruppas da vegliadetgna sajan represchentadas insuffizientamain. Tant pli impurtant saja quai d'entusiasmar las dunnas giuvnas gia baud per la politica. Quai para dad esser stà il cas al parlament da mattas dad ier.

Resultat d'ina debatta engaschada
Tut en tut han las scolaras deliberà tschintg propostas ch'ellas han surdà a la vicepresidenta dal cussegl grond Tina Gartmann-Albin en furma da petiziuns per mauns dal cussegl grond.

- mobing a scolas grischunas va memia lunsch
- pli simpla e pli svelta integraziun en scola
- augmentar la quota da dunnas en politica ed economia
- meglierar l'egualitad da las schanzas
- stgaffir plazzas d'emprendissadi multifaras en las regiuns perifericas

Vast sustegn han las mattas survegnì da deputadas e da deputads dal cussegl grond. Sco menturas e menturs han ellas ed els assistì las participantas durant las sesidas da cumissiun ed han procurà che las propostas adempleschian er las pretensiuns qualitativas per ch'ellas possian vegnir tractadas correspundentamain en il cussegl grond.

Impressiuns captivantas da las debattas dat er in video dal parlament da mattas 2017. La chanzlia chantunala ha registrà ils muments ils pli impurtants.


Infurmaziuns:
Tamara Gianera, manadra dal post da stab per l'egualitad da las schanzas, tel. 081 257 35 71, e-mail Tamara.Gianera@stagl.gr.ch


Gremi: post da stab per l'egualitad da las schanzas
Funtauna: rg post da stab per l'egualitad da las schanzas
Neuer Artikel

Terz parlament grischun da mattas