Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha relaschà la missiva per la fusiun a la nova vischnanca da Valragn ed approvà novas reglas en la lescha chantunala da sustegn. Plinavant ha ella permess la realisaziun d'in stabiliment da maz en Engiadina bassa.

La regenza ha relaschà la missiva per la fusiun a la vischnanca da Valragn
Las votantas ed ils votants da las trais vischnancas da Valragn, Nufenen e Spleia han acceptà ils 8 da december 2017 la fusiun a la nova vischnanca da Valragn. Suenter che la fusiun da vallada ha fatg naufragi l'onn passà, perquai ch'ella è vegnida refusada da la vischnanca da Sufers, vulan las trais vischnancas participadas ussa prender per mauns l'avegnir cuminaivlamain. Igl è planisà da fusiunar per il 1. da schaner 2019.
Fusiuns da vischnancas n'èn nagut da nov en Valragn. Il 1. da schaner 2006 han las duas vischnancas da Medel (Valragn) e da Spleia fusiunà. In project consecutiv che aveva sco finamira da fusiunar tut las quatter vischnancas da Valragn, Nufenen, Spleia e Sufers ad ina vischnanca da vallada, è vegnì suspendì l'onn 2008. Il cumenzament da l'onn 2013 èn las discussiuns davart ina fusiun puspè s'inflammadas. Il project è vegnì lantschà il schaner 2015. Ils 10 da zercladur 2016 èn las votantas ed ils votants da las vischnancas da Valragn, Nufenen e Spleia bain s'exprimids fitg cleramain a favur d'ina fusiun. La radunanza communala da Sufers percunter ha refusà la fusiun cun bunamain trais quarts da las vuschs. Las trais vischnancas da Valragn, Nufenen e Spleia han decidì il cumenzament da l'onn 2017 da realisar ina fusiun en trais. Sin fundament da las vastas lavurs preparatoricas en il rom dal project per ina fusiun da vallada dals onns 2015 e 2016 n'han betg tut ils secturs stuì vegnir elavurads da nov. Ils secturs tematics han pudì vegnir actualisads ed adattads. En las votaziuns dals 8 da december 2017 è la fusiun vegnida approvada cleramain.
Tras la fusiun a la vischnanca da Valragn resulta ina vischnanca cun circa 600 abitantas ed abitants sco er cun ina surfatscha da var 137 kilometers quadrat. Il cussegl grond vegn a tractar la missiva en la sessiun da zercladur 2018. Cun questa fusiun sa reducescha il dumber da vischnancas per il 1. da schaner 2019 sin 106.

Reglà da nov ils custs da viadi en la lescha chantunala da sustegn

La regenza ha approvà la revisiun parziala da las disposiziuns executivas tar la lescha chantunala da sustegn. Uschia entran retroactivamain en vigur per il 1. da schaner 2018 regulaziuns che fixeschan tranter auter da nov la finanziaziun da custs da viadi en cas da mesiras d'integraziun per fugitivas e fugitivs renconuschids ed admess provisoricamain.
Dapi il cumenzament da quest onn dastga la pauschala d'integraziun da la confederaziun vegnir duvrada exclusivamain per mesiras d'integraziun. Prestaziuns da sustegn sco per exempel custs da viadi u l'alimentaziun ston perquai vegnir surpigliadas en general da l'agid social. Quests custs indemnisescha la confederaziun da l'autra vart als chantuns cun ina pauschala globala.
Pervia da questa midada èn da nov responsablas las vischnancas da surpigliar ils custs da viadi en il rom da l'agid social. Per evitar dapli lavur administrativa e custs pli auts tar las vischnancas e tar ils servetschs socials regiunals e perquai ch'ils custs da las singulas vischnancas divergeschan pervia da las differentas distanzas envers ils lieus che porschan curs da lingua, èsi raschunaivel ch'il chantun adempleschia vinavant questa incumbensa e la scuntria sur las pauschalas globalas. Uschia vegnan solidarisads ils custs da viadi tranter las vischnancas. Las incumbensas e l'utilisaziun da las pauschalas globalas ha la regenza fixà il cumenzament da l'onn 2017 en las disposiziuns executivas tar la lescha chantunala da sustegn.

In nov stabiliment da maz po vegnir realisà en Engiadina bassa
La regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala da Valsot, concludida da la vischnanca ils 28 da zercladur 2017. Cun questa approvaziun vegnan stgaffidas las premissas dal dretg da planisaziun per realisar in stabiliment da maz regiunal per l'Engiadina bassa sin il territori "Quadra Secha" da la fracziun Ramosch. In stabiliment da maz è in element impurtant da la chadaina da valurisaziun da la producziun da charn da l'allevament d'animals fin al product final e stgaffescha uschia a lunga vista ed en moda duraivla valurisaziun en la regiun.

-
©Comet Photoshopping ScRL / Dieter Enz

Approvà adattaziuns da las tavlas da lecziuns per scolas e classas bilinguas
En vista a l'introducziun dal Plan d'instrucziun 21 GR per l'onn da scola 2018/19 èn tut ils purtaders da scola cun ina scola bilingua u cun classas bilinguas obligads d'adattar las tavlas da lecziuns. Las tavlas da lecziuns defineschan quant temp d'instrucziun che stat a disposiziun per sectur spezial ed onn da scola. Las adattaziuns ston vegnir fixadas en furma d'actualisaziuns dals concepts existents e ston vegnir approvadas da la regenza.
Las suandantas vischnancas han inoltrà tavlas da lecziuns cun adattaziuns per lur scolas bilinguas respectivamain per lur classas bilinguas: Bever, Bregaglia (Malögia), Domat, Glion, La Punt Chamues-ch, Puntraschigna, Schlarigna e Samedan. Suenter avair examinà las tavlas da lecziuns ha l'uffizi per la scola populara ed il sport constatà che tuttas correspundan a las tavlas da lecziuns da la scola populara GR a partir da l'onn da scola 2018/19. Perquai ha la regenza approvà tut las tavlas da lecziuns inoltradas.


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel