Navigation

Inhaltsbereich

Dischoccupaziun - mars 2018

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il mars ha il chantun Grischun registrà 1541 persunas dischoccupadas. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 1,4 pertschient. Envers il mais precedent cun 1653 persunas dischoccupadas è il dumber da persunas dischoccupadas sa reducì per 112. Ultra da quai èn vegnidas registradas 1482 persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas.

Tar las persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas appartegnan las persunas che sa participeschan a mesiras da furmaziun supplementara e d'occupaziun u che obtegnan in gudogn intermediar sco er las persunas che fan mo diever dals servetschs d'intermediaziun dals centers regiunals d'intermediaziun da lavur (CIL).

Sch'ins adescha il dumber da las persunas dischoccupadas cun quel da las persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas, resulta il dumber da las persunas che tschertgan ina plazza. Il mars èn vegnidas registradas 3023 persunas che tschertgan ina plazza. Envers il mais precedent è quest dumber sa reducì per 193.

La statistica detagliada dal martgà da lavur chattais Vus sin la pagina d'internet da l'uffizi per industria, mastergn e lavur.


Gremi: uffizi per industria, mastergn e lavur
Funtauna: rg uffizi per industria, mastergn e lavur
Neuer Artikel