Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Ils 3 da fanadur 2018 ha la surveglianza da chatscha stuì sajettar en il Signuradi in luf giuven malsaun. Sco quai ch'ina analisa ha mussà, aveva l'animal ina inflammaziun dal tscharvè. Il motiv da la malsogna dal tscharvè n'è anc betg anc enconuschent.

Quest luf è in animal masculin ch'è probablamain naschì l'onn passà. Pervia dals sintoms observads han ins stuì partir dal fatg che l'animal haja la pesta da chauns u in auter disturbi dal sistem central da la gnerva. L'animal era en gir durant il di, quai ch'è nunusità per in luf. El era apatic, n'era insumma betg timid e na reagiva betg sin cloms. Il luf giuven gieva d'in cuntin en rudè, e ses pass han mussà che la chomma davos dretga era blessada. Plinavant aveva l'animal ina fatscha unflada e ses egls eran per il solit serrads, quai ch'è in indizi per ina gronda sensibilitad cunter la glisch – in ulteriur sintom per ina malsogna. Per la surveglianza da chatscha n'è quai betg stà in maletg nov. Il mez onn passà ha ella stuì sajettar mo gia en il circul da surveglianza Signuradi-Seewis var 20 animals che avevan la pesta da chauns, ultra da vulps e da tais er in urset american.

L'animal è vegnì purtà immediatamain al center per medischina da peschs e selvaschina FIWI da l'universitad da Berna. Cun examinar l'animal mort n'ha il virus da la pesta da chauns betg pudì vegnir cumprovà. Er frenesia ha pudì vegnir exclusa, cunquai ch'ils resultats dal test eran negativs. Tar l'animal han ins dentant pudì constatar cleramain ina inflammaziun dal tscharvè. Ils resultats dal labor èn identics cun ils sintoms clinics observads en la natira. Ils motivs da la malsogna dal tscharvè n'èn anc betg enconuschents. I vegnan fatgs ulteriurs scleriments.
Plinavant è vegnida constatada ina infecziun cun verms dal cor (dirofilaria). Igl è l'emprima giada che questa malsogna è vegnida cumprovada en Svizra tar in luf. L'animal examinà aveva ultra da quai ina ferma infecziun da parasits en la beglia ed en il pulmun.

Quest cas mussa quant impurtant ch'igl è d'annunziar animals cun in cumportament anormal immediatamain a la surveglianza da chatscha. L'analisa genetica, che n'è betg anc terminada, po eventualmain respunder la dumonda, sch'il luf giuven deriva dal triep dal Calanda u dal triep da Morobbia.


Infurmaziuns:
- Hannes Jenny, biolog da selvaschina, uffizi da chatscha e pestga dal Grischun, tel. 081 257 38 92, e-mail Hannes.Jenny@ajf.gr.ch


Gremi: uffizi da chatscha e pestga
Funtauna: rg uffizi da chatscha e pestga
Neuer Artikel