Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha ordinà la sanaziun da l'aua restanta per tschintg ovras electricas. Plinavant ha ella prendì enconuschientscha dals projects da votaziun dals 25 da november 2018.

La regenza ordinescha sanaziuns da l'aua restanta
Per las Ovras electricas Zervreila SA, per las Ovras electricas Frisal SA, per la Axpo Hydro Surselva SA (ovra electrica Pintrun), per la Flims Electric SA (ovra electrica Bargaus) sco er per l'Ovra electrica da la vischnanca da Samignun (ovra electrica Schergenbach) ordinescha la regenza la sanaziun da l'aua restanta prescritta da la lescha. Cun las disposiziuns da sanaziun vegnan las societads d'ovras electricas obligadas da dotar correspundentamain las tschiffadas d'aua existentas. En quest connex èn las soluziuns da sanaziun vegnidas fixadas mintgamai tenor las relaziuns idrologicas ed ecologicas da las auas. Cun las sanaziuns prescrittas dal dretg da la protecziun da las auas vegni tegni quint dals interess da las auas currentas e dals spazis e da las communitads da viver che dependan dad ellas.
Questas tschintg disposiziuns da sanaziun permettan da far in ulteriur pass impurtant en connex cun las sanaziuns da l'aua restanta en il Grischun. Per 184 da las totalmain 231 tschiffadas d'aua en il chantun è ussa pia reglada la sanaziun da l'aua restanta ubain existan soluziuns da princip. Tut en tut cumpiglian las ovras electricas che ston vegnir sanadas, ma ch'èn gia regladas, var 86 pertschient da la producziun totala en il chantun.

-
©Axpo / Ovras electricas Zervreila SA

Projects da votaziun dals 25 da november 2018
La regenza ha prendì enconuschientscha dal fatg ch'ils suandants projects federals vegnan suttamess a la votaziun dal pievel la dumengia, ils 25 da november 2018:

- iniziativa dal pievel dals 23 da mars 2016 "Per la dignitad dals animals da niz agriculs (iniziativa davart las vatgas cun corna)";
- iniziativa dal pievel dals 12 d'avust 2016 "Il dretg svizzer empè da derschaders esters (iniziativa per l'autodeterminaziun)"; e
- midada dals 16 da mars 2018 da la lescha federala davart la part generala dal dretg d'assicuranza sociala (LPGA) (basa legala per survegliar persunas assicuradas).

La dumengia, ils 25 da november 2018, vegni ultra da quai votà davart ils suandants projects chantunals:
- iniziativa chantunala dal pievel "Buna scola grischuna – cundecisiun en dumondas impurtantas da la furmaziun"; ed
- iniziativa chantunala dal pievel "Buna scola grischuna – cundecisiun tar ils plans d'instrucziun".


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel