Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Il zercladur 2016 ha il departament d'economia publica e fatgs socials (DES) relaschà in agid d'execuziun per la lescha davart las abitaziuns secundaras. Ussa ha el repassà quel cumplettamain sin basa da las enconuschientschas cun l'execuziun da la lescha federala davart las abitaziuns secundaras durant ils ultims trais onns dapi l'entrada en vigur il 1. da schaner 2016.

Cun l'agid d'execuziun vul il DES porscher a las vischnancas ch'èn responsablas per l'execuziun da la lescha davart las abitaziuns secundaras in sustegn per l'applicaziun e per l'interpretaziun da la lescha davart las abitaziuns secundaras. Il document cuntegna respostas ed exempels concrets adattads, cumplettads e per part novs per las numerusas dumondas d'applicaziun da las vischnancas pertutgadas en la pratica quotidiana da conceder permissiuns da construcziun. Plinavant sa drizza l'agid d'execuziun ad interpresas da construcziun, a biros d'architectura e da planisaziun, ad advocatas ed advocats sco er ad ulteriuras persunas interessadas ch'èn er confruntads – en il rom dal svilup da projects – cun la problematica da las abitaziuns secundaras.

Agid d'execuziun sco recumandaziun
Cumpetentas e responsablas èn e restan las vischnancas ch'èn obligadas envers la lescha ed envers las sentenzias giudizialas en chaussa. Resguardond questas cumpetenzas è l'agid d'execuziun da chapir sco recumandaziun. En connex cun la legislaziun davart las abitaziuns secundaras è il DES mo il post da surveglianza. Cun l'agid d'execuziun repassà vul il departament gidar ad applitgar il dretg en il chantun en ina moda uschè unitara sco pussaivel.
 
L'agid d'execuziun stat a disposiziun sin la pagina d'internet dal departament sut:
www.dvs.gr.ch, Temas, Abitaziuns secundaras


Infurmaziuns:
Bruno Maranta, secretari dal departament d'economia publica e fatgs socials, tel. 081 257 23 11, e-mail Bruno.Maranta@dvs.gr.ch


Gremi: departament d'economia publica e fatgs socials
Funtauna: rg departament d'economia publica e fatgs socials
Neuer Artikel