Cuntegn da la pagina

"Pestgar en il Grischun. Nua poss jau retrair la patenta?" Retratga da la patenta da pestga per la stagiun da pestga 2019

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Tar las preparativas per la stagiun da pestga tutga er la retratga da la patenta da pestga. Per pudair retrair la patenta per in onn u ina patenta mensila ston ins cumprovar ch'ins haja enconuschientschas da la pestga (attest obligatoric SaNa). Per quest intent vegnan purschids il mument en differents lieus dal chantun Grischun curs da scolaziun.

Las patentas pon vegnir cumpradas sco fin ussa tar il museum da la natira dal Grischun a Cuira (mardi fin sonda: 10.00-17.00, tar la surveglianza da la pestga durant las uras da biro en contant resp. cun cartas) sco er online www.ajf.gr.ch. Al spurtegl dal museum dalla natira dal Grischun datti la pussaivladad da pajar er cun cartas da debit sco MaestroCard u PostCard ubain cun cartas da credit sco MasterCard u Visa. La medema pussaivladad han ins er tar ils survegliaders da pestga, dentant mo fin il cumenzament d'avust 2019.

App da pestga
Empè d'a maun cun il cudeschet da statistica po la statistica dals peschs pigliads vegnir manada er cun l'app da pestga dal Grischun. Cun retrair la patenta sto la pestgadra u il pestgader decider sch'ella u el vul manar la statistica dals peschs pigliads a maun u per app. Igl è però er pussaivel da midar durant la stagiun da la statistica sin palpiri a l'app da pestga. Sch'igl è però vegnida retratga ina statistica sin palpiri, sto quella vegnir returnada en mintga cas a temp a l'uffizi da chatscha e pestga. Da nov stat l'app a disposiziun er en talian. Infurmaziuns detagliadas per chargiar giu e per duvrar l'app da pestga chattais Vus sut: www.ajf.gr.ch/Fischerei-App

En il fegl uffizial dal chantun Grischun dals 4 da avril 2019 e sin la pagina d'internet da l'uffizi da chatscha e pestga www.ajf.gr.ch èn publitgadas per ils singuls districts da pestga ils lieus, ils termins sco er las premissas per pudair retrair ina patenta. Sche terzas persunas vulan retrair patentas per persunas cun domicil en il chantun Grischun, ston ellas preschentar in attest da domicil persunal da questas persunas. Formulars correspundents pon vegnir chargiads giu da la pagina d'internet da l'uffizi da chatscha e pestga. En cas ch'ina persuna fa ina dumonda en scrit per retrair ina patenta, sto ella medemamain agiuntar in attest da domicil.

Buna pestga!


Gremi: uffizi da chatscha e pestga
Funtauna: rg uffizi da chatscha e pestga
Neuer Artikel