Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La regenza ha deliberà la missiva tar il concept per promover la cultura en il Grischun per mauns dal cussegl grond. L'emprim concept per promover la cultura che stat ussa a disposiziun, fixescha las finamiras ed ils accents da la politica culturala dal Grischun per ils onns 2021 fin 2024 e formulescha las mesiras per cuntanscher quels. Il cussegl grond vegn a tractar questa fatschenta durant la sessiun d'avrigl 2020.

En la sessiun da favrer 2017 ha il cussegl grond deliberà la nova lescha davart la promoziun da la cultura, ch'è entrada en vigur il 1. da schaner 2018 ensemen cun l'ordinaziun respectiva. La lescha e l'ordinaziun respectiva formuleschan l'intent e las finamiras da la politica culturala chantunala. D'ina vart fixeschan ellas las incumbensas statalas per promover, per tgirar e per intermediar la cultura, da l'autra vart las cundiziuns generalas, entaifer las qualas la lavur culturala multifara, la participaziun d'ina gronda part da la populaziun a la vita culturala sco er la tgira e l'intermediaziun dal patrimoni cultural pon sa sviluppar. En la lescha davart la promoziun da la cultura vegn er menziunà explicitamain in concept cumplessiv per promover la cultura en il Grischun, ch'il cussegl grond concluda mintga 4 onns sin proposta da la regenza. L'emprim concept per promover la cultura per ils onns 2021–2024 stat ussa a disposiziun.

Svilup dal concept
La constituziun dal chantun Grischun, la lescha davart la promoziun da la cultura sco er l'ordinaziun davart la promoziun da la cultura fixeschan la libertad d'agir tematica dal concept per promover la cultura. Il concept sa basa sin la situaziun da la cuntrada culturala en il chantun Grischun e sin las experientschas fatgas en il sectur da la promoziun da la cultura dapi l'entrada en vigur da l'emprima lescha davart la promoziun da la cultura. Plinavant resguarda el er ils svilups socials, demografics, economics e tecnologics. El è vegnì elavurà en il decurs da la primavaira 2018 fin la fin da l'atun 2019 en collavuraziun cun las organisaziuns culturalas dal Grischun e cun la cumissiun da cultura.

Accents da promoziun
Il concept per promover la cultura en il Grischun preschenta la situaziun actuala en ils differents secturs da la promoziun chantunala da la cultura, definescha accents concrets en ils trais champs d'acziun promoziun da la cultura, tgira da la cultura sco er intermediaziun da la cultura per ils proxims 4 onns e mussa mesiras concretas per cuntanscher quests accents. Quai tut resguardond la collavuraziun tranter il chantun, las regiuns, las vischnancas e las persunas privatas sco er ils secturs da promoziun tenor la lescha davart la promoziun da la cultura. Perquai ch'i na deva fin ussa nagin rapport annual davart la promoziun da la cultura en il Grischun, è la preschentaziun generala en la missiva daventada fitg detagliada. Ina resumaziun da la documentaziun elavurada sa chatta en il text da la missiva, en las agiuntas sco er sin la pagina d'internet da la promoziun da la cultura dal Grischun.

Agiunta:
missiva


Infurmaziuns:
cusseglier guvernativ dr. Jon Domenic Parolini, schef dal departament d'educaziun, cultura e protecziun da l'ambient, tel. 081 257 27 01, e-mail Jondomenic.Parolini@ekud.gr.ch


Gremi: regenza
Funtauna: rg chanzlia chantunala
Neuer Artikel