Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La Regenza vul garantir la finanziaziun da las purschidas da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en la situaziun actuala da corona. Per quest intent metta ella a disposiziun ina finanziaziun extraordinaria.

Il chantun sustegna ils purschiders da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia cun agids finanzials extraordinaris. La finamira è quella da reducir las consequenzas economicas negativas resultantas e d'impedir in donn duraivel per las purschidas d'assistenza.

Cumpensaziun da la perdita da las contribuziuns dals geniturs
Durant che las mesiras per cumbatter il coronavirus valan, procuran ils purschiders da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia per purschidas da tgira per uffants, uschenavant ch'ina tgira privata n'è betg pussaivla. Per ils purschiders resultan perditas finanzialas, perquai che lur entradas da las contribuziuns da las persunas responsablas per l'educaziun èn sa reducidas, entant ch'ils custs fixs èn restads ils medems. Ils deficits che sa mussan n'èn betg supportabels per ils purtaders da las purschidas da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia e pericliteschan il manaschi da las purschidas.

Ina finanziaziun extraordinaria è perquai necessaria. La Regenza dumonda la Cumissiun da gestiun dal Cussegl grond per quest intent per in credit posteriur en la dimensiun dad 1 milliun francs. La mesadad dals custs supplementars va a donn e cust da las vischnancas.

Ulteriuras infurmaziuns: www.gr.ch/coronavirus

Agiunta: 
Ordinaziun

Infurmaziuns: 
cusseglier guvernativ Marcus Caduff, schef dal Departament d'economia publica e fatgs socials, tel. 081 257 23 01, e-mail Marcus.Caduff@dvs.gr.ch


Gremi: Regenza
Funtauna: rg Departament d'economia publica e fatgs socials

Neuer Artikel