Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

L'ordinaziun dal Cussegl federal als ospitals da far mo controllas, tractaments e terapias medicinals ch'èn urgents ha chaschunà ch'ils dumbers da cas en ils ospitals èn dads ensemen cumplettamain. Perquai ha la Regenza concludì in'ordinaziun d'urgenza. Quella pussibilitescha da sustegnair finanzialmain ils ospitals e da garantir uschia en la situaziun actuala, ma er duraivlamain il provediment medicinal da la populaziun.

Ils 21 da mars 2020 ha il Cussegl federal decidì che en spezial ils ospitals e las clinicas dastgian far mo pli controllas, tractaments e terapias (intervenziuns) ch'èn medicinalmain urgentas. Cun quai vul il Cussegl federal impedir d'ina vart ch'i dettia gruppaziuns da glieud nunnecessarias. Da l'autra vart duai vegnir garantì ch'i na vegnian betg liadas capacitads e resursas pervia d'intervenziuns betg necessarias che vegnan eventualmain duvradas per tractar pazientas e pazients che han COVID-19.

Las consequenzas da questa ordinaziun èn gravantas per ils ospitals tant en l'acutsomatica, en la psichiatria sco er en la reabilitaziun. Ils dumbers da cas èn dads ensemen cumplettamain e cun quels er las entradas. Emprimas stretgas da liquiditad sa mussan gia. Per garantir ch'il provediment da la populaziun tras ils ospitals en la crisa da corona, ma en spezial er en l'avegnir saja segirà duraivlamain, ha la Regenza grischuna decidì da metter a disposiziun meds finanzials.

I èn vegnidas concludidas duas mesiras:

Pajar contribuziuns per expensas en la crisa da corona
Ils ospitals en il chantun èn sa preparads bain per la crisa da corona. Las stentas da prender – en il rom dal pussaivel – las mesiras necessarias, èn stadas ed èn considerablas. Latiers tutga per exempel la procuraziun da material (mascrinas, vestgadira da protecziun e.u.v.), ma er l'adattaziun d'andaments e da process che chaschuna dapli lavur e dapli custs.

Il chantun e las vischnancas surpiglian quests custs supplementars dals ospitals acutsomatics e psichiatrics publics, uschenavant ch'els n'èn betg cuvrids autramain. Ils custs vegnan indemnisads cun contribuziuns per prestaziuns d'utilitad publica a las instituziuns. Confurm a la clav da repartiziun usitada en cas da prestaziuns d'utilitad publica surpiglian las vischnancas da la regiun d'ospital 10 pertschient da las contribuziuns per ils custs da l'ospital regiunal.

Surpigliar perditas d'entradas
Er las perditas gravantas d'entradas dals ospitals en il sectur staziunar ed ambulant vegnan surpigliadas per gronda part dal chantun. Quests custs na dastgassan strusch vegnir cuvrids autramain. Senza surpigliar las perditas da questas entradas che chaschunan ch'ils ospitals han stretgas finanzialas er gia a curta vista, fissan periclitads acutamain tant il provediment da la populaziun a curta vista en la crisa da corona, ma er la segirezza dal provediment a lunga vista.

La finanziaziun da tractaments ambulants è da princip l'obligaziun dals assicuraders da malsauns che sa participeschan medemamain als custs d'intervenziuns staziunaras. La Regenza ha decidì da surpigliar 90 pertschient da las perditas d'entradas da las assicuranzas socialas (LAMal, LAA, LAI e LAM) dals secturs ambulants e staziunars dals ospitals. Ella spetga però che la surpigliada da las perditas d'entradas almain dal sectur ambulant vegnia tematisada sin plaun federal e ch'i vegnia chattada ina soluziun cun las assicuranzas da malsauns areguard lur participaziun. En mintga cas spetga la Regenza che las premias da las cassas da malsauns vegnian reducidas per l'onn 2021 en la dimensiun dals respargns ch'èn resultads als assicuraders da malsauns pervia da la pandemia COVID-19.

Durant l'onn current vegn il chantun a far mintga dus mais pajaments provisorics als ospitals. Pir vers la fin da l'onn 2021 vegni ad esser pussaivel da fixar definitivamain las contribuziuns a las prestaziuns d'utilitad publica e la dimensiun da las perditas d'entradas che vegnan surpigliadas. Tut en tut stoi vegnir fatg quint cun ina chargia finanziala supplementara da netto maximalmain 59 milliuns francs per il chantun e da netto 5,5 milliuns francs per las vischnancas. La Regenza dumonda la Cumissiun da gestiun dal Cussegl grond per ils credits posteriurs correspundents.

Agiunta:
Ordinaziun davart il sustegn dals ospitals

Infurmaziuns: 
cusseglier guvernativ Peter Peyer, schef dal Departament da giustia, segirezza e sanadad, tel. 081 257 25 01, e-mail Peter.Peyer@djsg.gr.ch


Gremi: Regenza 
Funtauna: rg Chanzlia chantunala

Neuer Artikel