Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La Regenza ha fixà las contribuziuns da gulivaziun per l'onn 2021 da las 101 vischnancas grischunas sco er la gulivaziun da las grevezzas socialas 2019. Totalmain vegnan pajadas contribuziuns da 60,9 milliuns francs.

Il potenzial da resursas decisiv per l'onn da gulivaziun 2021 è creschì – sur tut las vischnancas – per 25,8 milliuns francs sin 813,1 milliuns francs (+3,3 pertschient). Las taglias da las persunas natiralas (taglias sin las entradas e sin la facultad sco er taglias a la funtauna) èn s'augmentadas per totalmain 14,0 milliuns francs, las taglias da las persunas giuridicas (taglias sin il gudogn e sin il chapital) èn s'augmentadas per 4,8 milliuns francs, ils tschains d'aua (incl. prestaziuns da cumpensaziun) èn stads 3,7 milliuns francs pli auts e las taglias funsilas e taglias sin immobiglias èn s'augmentadas per 3,3 milliuns francs. Il potenzial da resursas mesaun per persuna decisiva dal chantun importa 3909 francs (onn precedent: 3798 francs). En cas d'entradas da la medema autezza ed en cas d'in dumber da persunas decisiv tal e qual sa sbassa pia l'index dal potenzial da resursas d'ina vischnanca envers quel da l'onn precedent. La differenza en connex cun il potenzial da resursas è creschida, e tanscha da la vischnanca da Furna ch'è actualmain la pli debla cun 34 puncts (2020: 34 puncts) fin a la vischnanca da Farera ch'è la pli ferma cun 532 puncts (2020: 508 puncts).

Var 33,1 milliuns francs or da la gulivaziun da resursas
En connex cun la revisiun parziala da la Lescha da taglia per il chantun Grischun, concludida dal Cussegl grond durant la sessiun d'avust 2019, per realisar la refurma fiscala e la finanziaziun da la AVS (realisaziun RFFA; missiva, carnet nr. 3/2019-2020, p. 69 ss.) vegn augmentada la contribuziun chantunala a la gulivaziun da las resursas da l'onn 2021 per stgars 7,0 milliuns francs. En questa dimensiun vegnan distgargiadas las vischnancas e participadas a las entradas supplementaras dal chantun or da la taglia federala directa (augment da la part chantunala chaschunà da la RFFA da 17 % sin 21,2 %). Per resguardar quest meds finanzials supplementars or da la RFFA confurm a las prescripziuns, sto la tariffa da prelevaziun vegnir reducida al minimum prescrit da la lescha da 15,0 pertschient e la dotaziun minimala sto vegnir augmentada a 73,6 pertschient da la media chantunala. En il rom dal preventiv 2021 vegn la Regenza a proponer al Cussegl grond ils parameters correspundents. 61 vischnancas survegnan circa 33,1 milliuns francs or da la gulivaziun da las resursas. Quai vegn finanzià da las 39 vischnancas cun bleras resursas cun 18,6 milliuns francs sco er dal chantun cun var 14,5 milliuns francs.

Medem import ord la gulivaziun da las grevezzas geografic-topograficas e da scola
Da la gulivaziun da las grevezzas geografic-topograficas e da scola survegnan 42 vischnancas autorisadas – sco l'onn precedent – totalmain 24 milliuns francs. Quests meds finanzials vegnan mess a disposiziun dal tuttafatg dal chantun. La contribuziun la pli gronda survegn cun 2,0 milliuns francs la vischnanca da Tavau.

23 vischnancas survegnan contribuziuns ord la gulivaziun da las grevezzas socialas
Il chantun conceda ina gulivaziun a quellas vischnancas ch'èn suttamessas ad ina grevezza sproporziunada en il sectur da l'agid social material. Questa contribuziun vegn calculada a maun dals custs nets da las vischnancas en proporziun cun lur potenzial da resursas. Sin dumonda da las vischnancas vegnan las contribuziuns da gulivaziun fixadas mintgamai l'onn suandant. Per l'onn 2019 han – suenter l'examinaziun da basa – 23 vischnancas il dretg da survegnir contribuziuns da totalmain 3,3 milliuns francs ord la gulivaziun da las grevezzas socialas. La part principala pertutga cun 2,2 milliuns francs la citad da Cuira.

En il rom da la gulivaziun individuala d'inegualitads per grevezzas spezialas (GIG) po la Regenza conceder ina contribuziun speziala ad ina vischnanca, sche la vischnanca cumprova ch'ella vegn suttamessa a grevezzas sproporziunadas pervia da relaziuns u d'eveniments extraordinaris. Per l'onn 2021 duai vegnir integrà en il preventiv l'import da 0,5 milliuns francs.

Ils parameters da la gulivaziun da resursas 2021 sco er il volumen total 2021 per la gulivaziun da las grevezzas geografic-topograficas e da scola e per la gulivaziun individuala d'inegualitads per grevezzas spezialas vegn il Cussegl grond a fixar definitivamain cun il preventiv 2021.


Agiuntas:
- tabella da la gulivaziun da finanzas 2021 (GRes e GGG) per vischnanca
- grafica da la gulivaziun da las resursas per persuna: cumparegliaziun 2021/2020
- grafica da la repartiziun da las vischnancas tenor l'index dal potenzial da resursas 2021 e 2020
- grafica da la repartiziun da la GGG tenor regiuns 2021
- tabella da la gulivaziun da las grevezzas socialas 2019 per vischnanca


Infurmaziuns:
- cusseglier guvernativ Christian Rathgeb, schef dal Departament da finanzas e vischnancas, tel. +41 81 257 32 01, e-mail Christian.Rathgeb@dfg.gr.ch (cuntanschibel per telefon il suentermezdi)
- Thomas Kollegger, manader da l'Uffizi da vischnancas, tel. +41 81 257 23 81, e-mail Thomas.Kollegger@afg.gr.ch 


Gremi: Regenza
Funtauna: rg Chanzlia chantunala dal Grischun

Neuer Artikel