Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Per integrar umans daventads fugitivs sa concentrescha il chantun Grischun en il futur sin construidras e construiders da punts interculturals che han fatg atgnas experientschas da fugia. Cun lur engaschaments gidan ellas ed els a surmuntar las barrieras tranter la populaziun indigena, las autoritads e las fugitivas ed ils fugitivs che vivan da nov en il chantun. 25 construidras e construiders da punts scolads da frestg han pudì retschaiver dacurt la gratulaziun per lur nova incumbensa da cusseglier guvernativ Peter Peyer a chaschun d'ina ceremonia festiva.

Al cumenzament d'ina nova vita en in pajais ester sa vesan ils umans daventads fugitivs confruntads cun sfidas particularas. Els tschertgan in'orientaziun per pudair chattar lur plazza en la nova patria: Co funcziuna la vita en il Grischun? Co dovr jau la lingua locala sco part impurtanta da mes mintgadi? Co entr jau en contact cun la populaziun indigena? Tge spetgan las autoritads ed ils posts uffizials da mai?

13 dunnas e 12 umens che han fatg atgnas experientschas da fugia e che derivan da pajais sco l'Eritrea, l'Afganistan, la Somalia u la Sri Lanka, vegnan ad accumpagnar en il futur – per incumbensa dal chantun – fugitivas e fugitivs sin lur via d'integraziun.

Program da scolaziun per engaschaments multifars
Per esser pronts per las incumbensas multifaras han las futuras construidras ed ils futurs construiders da punts absolvì in program da scolaziun da plirs dis. Quest program è vegnì organisà communablamain dal Post spezialisà per l'integraziun dal chantun Grischun e dal National Coalition Building Institute Schweiz (NCBI) ch'è spezialisà per dumondas d'integraziun.

A chaschun da la surdada dals certificats a las construidras ed als construiders da punts è cusseglier guvernativ Peter Peyer stà impressiunà da la dimensiun dals engaschaments, en ils quals vegnan ad avair lieu cussegliaziuns ed accumpagnaments da persunas daventadas fugitivas: «Durant lur agen process d'integraziun persunal han ellas ed els emprendì – stuì emprender – fitg bler. Igl è in segn positiv ch'ellas ed els vulan ussa dar vinavant lur experientschas e lur savida ad autras persunas daventadas fugitivas».

Felix Birchler, incumbensà chantunal d'integraziun e manader dal Post spezialisà per l'integraziun, ha sentì cunzunt la gronda motivaziun, cun la quala las construidras ed ils construiders da punts vulan cumenzar lur incumbensa. «Finalmain pon questas persunas far diever da lur experientschas spezialas e da lur fermezzas per sustegnair auters umans sin lur via d'integraziun», è Felix Birchler persvadì, «plinavant vegnan las experientschas positivas cun las construidras ed ils construiders da punts prest a sa far valair per numerus posts e per numerusas persunas en il chantun».

Fotografia agiuntada:

Gruppenbild mit Peter Peyer

Infurmaziuns:

Felix Birchler, manader dal Post spezialisà per l'integraziun/incumbensà chantunal d'integraziun, tel. +41 81 257 36 84, e‑mail Felix.Birchler@afm.gr.ch


Responsabladad: Post spezialisà per l'integraziun

Neuer Artikel