Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La Regenza ha approvà il project per sanar las ovras da protecziun per in torrent a La Punt Chamues-ch. Ultra da quai ha ella concludì il Program d'aglomeraziun Cuira da la quarta generaziun e l'ha deliberà per mauns da la Confederaziun.

Las ovras da protecziun enturn l'Ova d'Alvra pon vegnir sanadas

La Regenza ha approvà in project per construir rempars per il torrent Ova d'Alvra en la vischnanca da La Punt Chamues-ch ed ha deliberà ina contribuziun chantunala da 300 000 francs per la correcziun dal curs d'aua. Supplementarmain sa participescha la Confederaziun cun ina contribuziun da 525 000 francs a quest project.

L'intschess dal torrent Ova d'Alvra è per fortuna vegnì schanegià en il passà da grondas auas grondas. Tuttina è l'aua vegnida stabilisada traject per traject cun rempars a las rivas en il territori d'abitadi, quai per impedir che questas zonas vegnian lavadas or. En intgins lieus èn quests rempars pauc stabils e per part donnegiads. Plinavant ha in'examinaziun detagliada da la situaziun d'auas grondas mussà che la capacitad da deflussiun en l'aual è limitada. Il motiv per quai èn en emprima lingia las numerusas punts en la zona dal vitg. A chaschun d'auas grondas pon questas punts sa stuppar cun laina da grava. Per meglierar l'entira protecziun cunter aua gronda duain las construcziuns existentas vegnir reparadas e remplazzadas sche necessari en il rom dal project. Per quest intent vegnan construids rempars a las rivas en furma da rempars da terra e da crappa da bloc. A l'ur sura dal territori d'abitadi vegn construì in stabiliment per retegnair laina da grava. Quel impedescha che la laina apportada dal curs sura da l'aual vegnia transportada fin als sutpassadis da las punts situads pli engiu.

Überschwemmte Brücke provisorischer Hochwasserschutz

La Regenza ha approvà in project per construir rempars per il torrent Ova d'Alvra en la vischnanca da La Punt Chamues-ch ed ha deliberà ina contribuziun chantunala da 300 000 francs per la correcziun dal curs d'aua. Supplementarmain sa participescha la Confederaziun cun ina contribuziun da 525 000 francs a quest project. 

Il proxim pass per il Program d'aglomeraziun Cuira da la quarta generaziun

La Regenza ha approvà il Program d'aglomeraziun Cuira da la quarta generaziun (PA 4G) e l'ha deliberà per mauns da la Confederaziun. Il program mussa il svilup che vegn prendì en mira a lunga vista per l'abitadi, per la cuntrada e per il sistem da traffic, ed el cuntegna numerusas mesiras per cuntanscher las finamiras formuladas.

Cun inoltrar il PA 4G a la Confederaziun cumenza ussa la procedura d'examinaziun. La fin da l'onn 2023 vegn probablamain ad esser avant maun il conclus dal parlament federal che deliberescha ils meds finanzials federals. Previsiblamain vegnan las mesiras realisadas ils onns 2024 fin 2029.

 

La Regenza ha approvà il Program d'aglomeraziun Cuira da la quarta generaziun (PA 4G) e l'ha deliberà per mauns da la Confederaziun.

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza