Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha dà glisch verda per sanar ils trajects d'aua restanta da las Ovras electricas Mesauc SA. La sanaziun è necessaria per avair avunda aua en ils letgs dals flums e dals auals sut las retratgas d'aua.

Las Ovras electricas Mesauc SA saneschan ils trajects d'aua restanta

La Regenza ha approvà il project da las Ovras electricas Mesauc SA (OEM) concernent la realisaziun da la sanaziun ordinada da l'aua restanta. Ina quantitad suffizienta d'aua restanta sut las retratgas d'aua dovri per garantir las funcziuns natiralas multifaras da las auas: Saja quai sco spazi da viver per ils animals e per las plantas, sco element da la cuntrada ubain per furnir aua sutterrana e per decumponer substanzas nuschaivlas.
La disposiziun da sanaziun da las OEM prevesa da restituir – en moda graduada tenor las stagiuns – aua da dotaziun a la Calancasca a la tschiffada d'aua Valbella. Per realisar la disposiziun da sanaziun construeschan las OEM in nov conduct da dotaziun cun in'uschenumnada serra da regulaziun che vegn controllada da la deflussiun. Per garantir – en cas d'aua bassa – l'autezza da l'aua accumulada ch'è necessaria per la dotaziun, vegn montada plinavant ina paraid d'accumulaziun. La serra da regulaziun sco er la mesiraziun da la deflussiun vegnan integradas en il sistem da regulaziun da las OEM.
Las OEM utiliseschan gia dapi l'onn 1961 las forzas idraulicas da la Moesa sco er da ses affluents en la part sura dal Mesauc per producir electricitad. Per quest intent ha ella tut en tut diesch lieus per retrair aua. Las relaziuns da concessiun existentas fineschan ils onns 2041 fin 2043.

Ulteriuras infurmaziuns da l'Uffizi federal d'ambient davart il tema aua restanta

Misoxer Kraftwerke

La Regenza ha approvà il project da las Ovras electricas Mesauc SA (OEM) concernent la realisaziun da la sanaziun ordinada da l'aua restanta.

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza