Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

La Regenza grischuna ha nominà Pascal Porchet sco nov manader da l'Uffizi da militar e da protecziun civila. El vegn a surpigliar questa funcziun il 1. da schaner 2023.

La Regenza grischuna ha elegì Pascal Porchet sco nov manader da l'Uffizi da militar e da protecziun civila (UMPC). L'um da 50 onns daventa successur da Martin Bühler che entra il 1. da schaner 2023 en uffizi sco cusseglier guvernativ.

Pascal Porchet ha in diplom d'economia da manaschi da la Business School Turitg, in Bachelor of Business Administration da la Business School Son Gagl, filiala Turitg, ed in diplom da Master of Business Administration (diplom cun distincziun da la IMD Losanna, Svizra). Suenter diversas activitads en il management mesaun en il sectur Martgads da chapital e finanziaziun d'interpresas da la Banca Julius Bär a Turitg, ha el manà differentas delegaziuns e missiuns da la Crusch Cotschna internaziunala (CICC) a l'exteriur. Dapi l'onn 2018 è el schef dal stab Operaziuns globalas dal CICC.

L'Uffizi da militar e da protecziun civila ha la direcziun generala da la protecziun da la populaziun en il sectur da las planisaziuns da provediment ed è responsabel per ils secturs Protecziun civila edifizis e Protecziun civila acziun/instrucziun. Ultra da quai ha il UMPC l'incumbensa da proteger la populaziun e sias basas da viver en cas da catastrofas ed en situaziuns d'urgenza. El planisescha e realisescha las mesiras da protecziun e las prestaziuns d'agid a favur da la populaziun e da sias basas da viver. En cooperaziun cun las organisaziuns partenarias e cun las vischnancas gida il UMPC a reducir ed a dumagnar cas da donns. El scolescha e perfecziunescha las commembras ed ils commembers dal stab directiv chantunal sco er dals stabs directivs communals. En il sectur dal militar exequescha el las incumbensas delegadas al chantun tenor la Lescha militara. En quest connex ha Pascal Porchet l'incumbensa da manar circa 30 collavuraturas e collavuraturs.

Fotografia:

Pascal Porchet

Infurmaziuns:

Hans Peter Risch, secretari general per il sectur Sanadad, protecziun da la populaziun e militar, Departament da giustia, segirezza e sanadad, tel. +41 81 257 25 04 (cuntanschibel da las 10.00 fin las 12.00), e‑mail Hans-Peter.Risch@djsg.gr.ch


Responsabladad: Regenza

Neuer Artikel