Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Apotecas, praticas da medias e da medis da chasa e centers da vaccinaziun han extendì l'october 2022 lur purschidas en il rom da la campagna d'atun e purschì ulteriuras pussaivladads da vaccinar senza preannunzia. Il facit è positiv. Apotecas, praticas da medias e da medis da chasa e centers da vaccinaziun vegnan a porscher vinavant purschidas da vaccinaziuns er suenter la fin da la campagna d'atun.

Durant la campagna naziunala da vaccinaziun l'october 2022 han passa 10 000 persunas en il Grischun nizzegià la purschida da vaccinaziuns extendida en apotecas, en praticas da medias e da medis da chasa ed en centers da vaccinaziun ed han laschà rinfrestgar lur vaccinaziun. L'Uffizi da sanadad dal Grischun tira in facit cuntent. Circa dus terzs da las vaccinaziuns da rinfrestgament èn vegnidas dadas a persunas sur 65 onns.

Il center da booster temporar a Cuira – che vegn manà da la citad da Cuira, da l'Ospital chantunal dal Grischun e da l'Uffizi chantunal da sanadad – è anc en funcziun fin sonda, ils 5 da november 2022, 18.00. Per pussibilitar vinavant in access simpel a la vaccinaziun cunter COVID-19, vegnan er purschidas en il futur pussaivladads da vaccinar en apotecas, en praticas da medias e da medis da chasa ed en centers da vaccinaziun – tant cun fixar in termin sco er senza preannunzia (walk-in).

Vaccinaziuns da rinfrestgament pon reducir absenzas a la plazza da lavur
A tut las persunas spezialmain periclitadas vegni recumandà fermamain da laschar rinfrestgar la vaccinaziun l'atun 2022. Tut las autras persunas a partir da 16 onns pon medemamain laschar rinfrestgar la vaccinaziun, en spezial er persunas spezialisadas dal sectur da sanadad sco er assistentas ed assistents da persunas spezialmain periclitadas. Ina vaccinaziun da rinfrestgament porscha ina protecziun provisorica cunter in grev decurs da COVID-19 (en spezial ospitalisaziuns). Fin ad in tschert grad po la vaccinaziun da rinfrestgament perquai er reducir absenzas a la plazza da lavur. Ella po ultra da quai reducir la ristga da «Long COVID».

Vaccins bivalents vegnan recumandadsn
Recumandada vegn la vaccinaziun da rinfrestgament cun vaccins mRNA (Pfizer/BioNTech / Moderna) u il Nuvaxovid che sa basa sin proteins (Novavax). Per las vaccinaziuns da rinfrestgament duain vegnir injectads da preferenza ils vaccins mRNA bivalents ch'èn adattads a la varianta Omicron BA.1. Laschar rinfrestgar la vaccinaziun duess ins il pli baud 4 mais suenter l'ultima vaccinaziun u guariziun.

Ina survista actuala dals posts da vaccinaziun (apotecas, praticas da medias e da medis da chasa e centers da vaccinaziun) en il chantun Grischun sco er las purschidas da vaccinaziuns senza preannunzia è publitgada sut www.gr.ch/coronavirus.

Infurmaziuns:

Post da communicaziun per il coronavirus dal chantun Grischun, e-mail kfsmedien@amz.gr.ch


Responsabladad: Uffizi da sanadad

Neuer Artikel