Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha incumbensà l'Uffizi da sanadad da realisar mesiras per sustegnair meglier las persunas che assistan e tgiran lur confamigliars. Ultra da quai ha ella surdà l'incarica da cumplettar il med d'instrucziun per emprender a leger ed a scriver en rumantsch grischun.

Dapli sustegn per persunas che assistan e tgiran lur confamigliars

La Regenza ha prendì enconuschientscha dal plan d'acziun grischun «Sustegn e distgargia per persunas che assistan e tgiran lur confamigliars». En quest connex ha ella incumbensà l'Uffizi da sanadad da realisar las mesiras formuladas en il plan d'acziun.

Las mesiras s'orienteschan a trais accents: L'emprim accent ha en mira da sensibilisar la populaziun e da renviar a l'impurtanza da las persunas che assistan e tgiran lur confamigliars per la societad. Il segund accent vul meglierar las cundiziuns per las persunas che assistan e tgiran lur confamigliars. Ultra da prender mesiras preventivas per rinforzar la cumpetenza en chaussa da la sanadad ed ultra d'ademplir l'atgna responsabladad tras las burgaisas ed ils burgais, prevesa quest accent er da crear disposiziuns chantunalas per indemnisar prestaziuns d'assistenza e da tgira. Il terz accent cumpiglia mesiras per meglierar l'infurmaziun e la sensibilisaziun da patrunas e patruns.

Gia il november 2022 (communicaziun a las medias dals 9 da november 2022) ha la Regenza dà ses consentiment per elavurar ina basa legala per pajar in supplement da tgira a las persunas che assistan e tgiran lur confamigliars avant la vegliadetgna da pensiun.

La Regenza ha prendì enconuschientscha dal plan d'acziun grischun «Sustegn e distgargia per persunas che assistan e tgiran lur confamigliars». 

Il med d'instrucziun per emprender a leger ed a scriver en rumantsch grischun vegn actualisà

La Regenza ha dà glisch verda per cumplettar il curs introductiv per emprender a leger ed a scriver «Passins» per las scolas cun lingua da scola rumantsch grischun. Il med d'instrucziun «Passins» è vegnì mess a disposiziun la stad 2007 per instruir las emprimas classas da las vischnancas da pionier en rumantsch grischun. Dapi lura n'è «Passins» betg pli vegnì midà u actualisà e vegn duvrà, malgrà ch'il «Plan d'instrucziun 21 GR» è entrà en vigur en il fratemp.

La speranza che tut las scolas rumantschas midian a la lingua da scrittira rumantsch grischun, n'è enconuschentamain betg ida en vigur. Perquai han ins stuì remplazzar ils vegls meds d'instrucziun idiomatics per emprender a leger ed a scriver dals onns 1980 e 1990. Dapi l'onn 2016 stattan a disposiziun las materialias «Leger. E co!» en sutsilvan, en puter ed en vallader. L'onn 2022 han ins edì ils meds d'instrucziun en sursilvan ed en surmiran e l'onn 2023 vegn la finala a cumparair l'ediziun «Leggere. Eccome!» en talian. Il nov concept «Leger. E co!» per las scolas rumantschas e talianas è sa cumprovà en l'instrucziun. Perquai duain intginas parts da «Leger. E co!» vegnir purschidas er en rumantsch grischun, quai per cumplettar il med d'instrucziun «Passins» che n'è betg pli il pli nov. Ils custs totals per elavurar e per producir las parts dal med d'instrucziun importan circa 113 000 francs.

Lehrmittel

La Regenza ha dà glisch verda per cumplettar il curs introductiv per emprender a leger ed a scriver «Passins» per las scolas cun lingua da scola rumantsch grischun.

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza