Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha augmentà il sustegn finanzial per tut las purschidas da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia. Ultra da quai ha ella concedì ina contribuziun chantunala per construir ina nova chasa da dimora per persunas cun impediments a Sedrun ed approvà in project digital per ina gestiun pli efficazia da las incumbensas en la tgira.

Reglà la finanziaziun da las purschidas da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia per l'onn 2024

La Regenza ha augmentà il sustegn finanzial per tut las purschidas da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia per il 1. d'avust 2024. Las tariffas da contribuziun chantunalas e communalas s'augmentan da mintgamai 20 pertschient a 25 pertschient dals custs normads. Plinavant ha la Regenza fixà ils custs normads. Cun resguardar la chareschia importan els per l'onn 2024 9.85 francs per ura da tgira, empè da 9.60 francs fin ussa. Las adattaziuns previsas gidan a sustegnair la cumpatibilitad da la famiglia cun in'activitad da gudogn ed a mitigiar la mancanza da persunas spezialisadas.

Uschia cuntanscha la Regenza la finamira d'augmentar fin il 1. d'avust 2024 ils meds finanzials, sco quai ch'ella è formulada en la missiva tar la nova Lescha davart la promoziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en il chantun Grischun (LTGU). Per introducir la nova lescha dovri ina nova soluziun dad IT. Cun las enconuschientschas actualas n'èsi betg realistic d'introducir la nova LTGU per il 1. d'avust 2024. Igl è da quintar ch'ella vegnia introducida l'onn 2025.

La Regenza ha augmentà il sustegn finanzial per tut las purschidas da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia per il 1. d'avust 2024.

Contribuziun chantunala per la construcziun d'ina nova chasa da dimora per persunas cun impediments a Sedrun

Sa basond sin la Lescha davart l'integraziun sociala e professiunala da persunas cun impediments ha la Regenza garantì a l'Uniun Casa Depuoz ina contribuziun chantunala da var 5,19 milliuns francs per construir ina nova chasa da dimora cun in center da di integrà per persunas cun impediments a Sedrun. Ils custs totals imputabels da quest project èn budgetads cun var 6,48 milliuns francs. En trais unitads d'abitar ina sur l'autra duai la nova chasa da dimora porscher in dachasa modern a 12 persunas cun impediments.

Per il 1. da schaner 2021 ha l'Uniun Casa Depuoz surpiglià la Fundaziun Soldanella, che manava a Rueras la chasa da dimora «Casa Soldanella» sco er in center da di per 12 persunas creschidas cun impediments. Dapi lura vegn la purschida actuala a Rueras purtada e manada da la Casa Depuoz. La «Casa Soldanella», in object da locaziun ch'è ussa pulit vegl, na correspunda dentant betg pli als standards actuals da las infrastructuras per persunas cun impediments. Perquai ha l'instituziun purtadra tschertgà ina immobiglia adattada en la regiun respectivamain ina parcella per construir ina nova chasa da dimora. Tras l'intermediaziun da la vischnanca da Tujetsch ha l'instituziun purtadra pudì cumprar il dretg da construir sin ina parcella adattada a Sedrun. Sin questa parcella stat in'anteriura chasa da persunas attempadas che stuess vegnir sanada cumplettamain e che la vischnanca vegn a spazzar sin agens custs.

Casa Depuoz

© Casa Depuoz

Sa basond sin la Lescha davart l'integraziun sociala e professiunala da persunas cun impediments ha la Regenza garantì a l'Uniun Casa Depuoz ina contribuziun chantunala da var 5,19 milliuns francs per construir ina nova chasa da dimora cun in center da di integrà per persunas cun impediments a Sedrun.

Project digital: Gestiun pli efficazia da las incumbensas en la tgira

Per il project digital «Augment da l'effizienza en la tgira grazia a la gestiun da las incumbensas» ha la Regenza concedì a la Fundaziun Ospital chantunal dal Grischun ina contribuziun chantunala da 910 000 francs en il rom da la Lescha davart la promoziun da la transfurmaziun digitalaen il Grischun. Ils custs d'investiziun e da manaschi imputabels dal project importan var 2,82 milliuns francs.

Il project duai accelerar ils process cun ina software adequata ed uschia distgargiar la tgira. En l'avegnir duain las incumbensas pudair vegnir repartidas e coordinadas confurm a las persunas. Tras il nov sistem vegn la persuna correspundenta, ch'è responsabla per la tgira, infurmada davart ils basegns individuals da la pazienta u dal pazient. Quai spargna temp, perquai che la persuna responsabla per la tgira na sto betg pli far il viadi tar la pazienta u il pazient ed enavos. Ultra da quai poi vegnir garantì, che las incumbensas arrivan mintgamai tar la dretga gruppa professiunala e tar la dretga persuna. Uschia po la tgira sa concentrar pli fitg sin sias activitads principalas.

Ulteriuras infurmaziuns: https://grdigital.digital/

Per il project digital «Augment da l'effizienza en la tgira grazia a la gestiun da las incumbensas» ha la Regenza concedì a la Fundaziun Ospital chantunal dal Grischun ina contribuziun chantunala da 910 000 francs en il rom da la Lescha davart la promoziun da la transfurmaziun digitalaen il Grischun.

Contribuziun chantunala per stanzas d'instrucziun ibridas

La Regenza ha garantì a la Scola auta spezialisada dal Grischun (SASGR) ina contribuziun d'investiziun da 266 000 francs per endrizzar tschintg stanzas d'instrucziun ibridas. Stanzas d'instrucziun ibridas permettan a las studentas ed als students da participar a l'instrucziun al lieu en la sala da prelecziun u virtualmain per video d'in lieu extern.

Il pli tard dapi la pandemia da corona n'è il sectur da furmaziun terziar betg pli imaginabel senza furmas d'instrucziun ibridas. Cunquai che l'instrucziun ibrida è pli e pli dumandada e las quatter stanzas che stattan a disposiziun per l'instrucziun ibrida èn savens suroccupadas, duain ussa ulteriuras stanzas d'instrucziun a la SASGR survegnir l'equipament respectiv.

Hybride Klassenzimmer

© FH Graubünden

La Regenza ha garantì a la Scola auta spezialisada dal Grischun (SASGR) ina contribuziun d'investiziun da 266 000 francs per endrizzar tschintg stanzas d'instrucziun ibridas.

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza