Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza dat glisch verda per ina nova punt sur il Lochlitobel sin la via da Sursaissa. Ultra da quai conceda ella ina contribuziun chantunala per novs batschigls d'aua da stizzar fieu sin la vart dretga dal Surses.

La punt dal Lochlitobel tranter S. Martin e Friggahüs vegn remplazzada

La Regenza ha approvà in project per ina nova punt sur il Lochlitobel tranter las fracziuns S. Martin e Friggahüs. La punt actuala è vegnida construida l'onn 1959 sco trav da plattas da duas puntettas e dispona d'ina ladezza charrabla da mo 3,1 meters. Perquai n'èsi betg pussaivel da rumir la naiv sin la via da Sursaissa cun ils vehichels duvrads da l'Uffizi da construcziun bassa. Consequentamain sto la naiv vegnir rumida tras la vischnanca da Sursaissa Mundaun. Per l'auzament necessari da la tonnascha sin 32 tonnas na po la capacitad da chargia dentant betg vegnir cumprovada, uschia che la punt sto vegnir remplazzada.

En il rom dal project vegn l'entira via tranter Friggahüs e S. Martin schlargiada sin 4,2 meters. Il nov trassé da circa 150 meters suonda principalmain la via da Sursaissa dad oz e sa chatta en il sectur ordaifer il vitg. Nua che quai è necessari, vegn il corpus da la via schlargià oravant tut da la vart da la val. Il Lochlitobel vegn traversà cun ina punt da circa 26 meters lunghezza. Ils custs totals dal project importan circa 2,17 milliuns francs.

Foto

La Regenza ha approvà in project per ina nova punt sur il Lochlitobel tranter las fracziuns S. Martin e Friggahüs.

Contribuziun chantunala per novs batschigls d'aua da stizzar fieu a Surses

La Regenza ha approvà il project «Batschigls d'aua da stizzar fieu Senslas e Promastgel» da la vischnanca da Surses ed ha garantì ina contribuziun chantunala da maximalmain 720 000 francs per quest intent. Sco mesira principala cumpiglia il project la construcziun da dus batschigls d'aua da stizzar fieu en il territori Senslas sco er en il territori Promastgel. Las mesiras previsas correspundan al Concept chantunal da prevenziun cunter incendis da guaud 2030.

En il territori dal project n'existan nagins lieus da retratga d'aua natirals, sco lais u auals, che permettessan da retrair aua da stizzar fieu cun agid da helicopters, d'autos-cisterna u da pumpas. Quest project serva a meglierar l'infrastructura dal cumbat cunter incendis da guaud ed uschia a segirar la funcziun da protecziun dal guaud.

Foto 1

Fotografia 1: Lieus marcads (1 = Senslas, 2 = Promastgel)

Foto 2

Fotografia 2: Lieu previs per il batschigl d'aua da stizzar fieu Senslas

La Regenza ha approvà il project «Batschigls d'aua da stizzar fieu Senslas e Promastgel» da la vischnanca da Surses ed ha garantì ina contribuziun chantunala da maximalmain 720 000 francs per quest intent.

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza