Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza refusa la reducziun da la taxa da radio e televisiun che la Confederaziun ha prendì en mira. Plinavant ha ella approvà la revisiun dal Plan sectorial Velo ed acceptà in project per reducir il privel da bovas en il Eulentobel a Cuira.

L'Iniziativa SSR periclitescha la cuntrada da medias multifara

La Regenza ha prendì posiziun tar in project da consultaziun dal Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC) concernent la revisiun parziala da l'Ordinaziun da radio e televisiun (ORTV). La revisiun parziala da la ORTV sa basa sin l'Iniziativa federala dal pievel «200 francs bastan! (Iniziativa SSR)». Il Cussegl federal refusa questa iniziativa senza cuntraproposta. El sustegna dentant la pretensiun da distgargiar finanzialmain las chasadas e las interpresas. Perquai vul il Cussegl federal reducir la taxa da radio e televisiun per chasadas pass per pass a 300 francs e deliberar ina part da las interpresas da l'obligaziun da pajar la taxa.

La Regenza grischuna beneventa, ch'il Cussegl federal recumonda da refusar l'Iniziativa SSR senza cuntraproposta directa u indirecta. Tenor ella n'èsi dentant betg cunvegnent da reducir – sco proponì dal Cussegl federal – la taxa da las chasadas pass per pass da 335 a 300 francs fin l'onn 2029 e d'abolir l'onn 2027 la taxa per las interpresas che han ina svieuta totala annuala da main che 1,2 milliuns francs. Dapi l'onn 2018 èn las taxas da la SSR gia vegnidas reducidas da 451 a 335 francs. En il fratemp èn er vegnidas realisadas vastas mesiras da spargn. Dal rest n'èn 35 francs per onn betg ina gronda distgargia per las chasadas. Il medem vala per las interpresas cun ina svieuta da 0,5 fin 1,2 milliuns francs, che duain vegnir distgargiadas tenor il project da consultaziun per 160 fin 235 francs per onn.

Las midadas proponidas da la ORTV avessan plinavant consequenzas negativas considerablas per il servetsch public – en spezial en il Grischun. Grazia a las reportaschas regiunalas e grazia a la purschida da la SSR en las quatter linguas naziunalas profitan tut las burgaisas ed ils burgais d'ina cuntrada da medias independenta e multifara. Questa multifariadad fiss fermamain periclitada, sch'ils meds finanzials vegnissan reducids.

Consultaziun tar la revisiun parziala da l'ordinaziun davart radio e televisiun

La Regenza ha prendì posiziun tar in project da consultaziun dal Departament federal per ambient, traffic, energia e communicaziun (DATEC) concernent la revisiun parziala da l'Ordinaziun da radio e televisiun (ORTV).

Approvà la revisiun dal Plan sectorial Velo dal chantun Grischun

La Regenza ha approvà la revisiun dal Plan sectorial Velo dal chantun Grischun dal schaner 2024.

La projectaziun, la construcziun ed il mantegniment da las vias da velo èn ina incumbensa da las vischnancas. Il december 2021 aveva il Cussegl grond acceptà ina incumbensa cun las midadas proponidas da la Regenza. Tras quella incumbensa era il chantun vegnì incaricà da surpigliar la responsabladad per la planisaziun da la rait chantunala da vias da velo dal traffic quotidian e – per incumbensa da las vischnancas – er per la projectaziun e per la construcziun da questa rait. Plinavant dueva vegnir introducida ina nova regulaziun dals custs per la rait da vias da velo dal traffic quotidian. L'incumbensa ha chaschunà ina revisiun parziala da l'Ordinaziun davart las vias. Ultra da quai han ins stuì adattar il text dal Plan sectorial Velo.

Il Plan sectorial Velo definescha la rait chantunala da vias da velo ch'è repartida en ina rait da vias da velo dal traffic quotidian ed en ina dal traffic da temp liber. En la rait chantunala da vias da velo vegnan integradas las colliaziuns e rutas ch'èn d'in interess chantunal (rait cumplementara) u schizunt d'in interess chantunal predominant (rait da basa). Ils facturs decisivs per questa attribuziun èn il potenzial dal velo calculà (per las colliaziuns che vegnan duvradas primarmain en il mintgadi) respectivamain la categorisaziun tenor SvizraMobila (per la rait chantunala da vias da velo dal traffic da temp liber).

Da nov vegni fixà tranter auter, co ch'il chantun s'engascha en la planisaziun da la rait chantunala da vias da velo dal traffic quotidian. Plinavant vegnì mussà, co ch'il chantun porscha sustegn a las vischnancas – sin lur dumonda – per projectar e per construir la rait da vias da velo dal traffic quotidian.

Plan sectorial Velo dal chantun Grischun

Foto Sachplan Velo

© Peter Stirnimann

La Regenza ha approvà la revisiun dal Plan sectorial Velo dal chantun Grischun dal schaner 2024.

Glisch verda per in project per retegnair glera en il Eulentobel a Cuira

La Regenza ha approvà il project «Collectur da glera Eulentobel» da la citad da Cuira ed ha deliberà ina contribuziun chantunala da maximalmain 446 750 francs per quest intent.

En il Eulentobel a Cuira ha la plievgia intensiva da pli che 50 millimeters per ura l'avust 2016 chaschunà ina bova respectivamain ina deflussiun d'aua cun blera glera. L'aua ha inundà las parcellas pli engiu ed è entrada en garaschas e tschalers. La finamira dal project concret è pia er quella da garantir la protecziun dal territori d'abitadi. Il territori duai vegnir segirà cun agid d'in collectur da glera. Cun realisar quest project pon las ristgas existentas vegnir reducidas considerablamain. Il project vegn realisà en duas etappas da construcziun ed è budgetà cun 595 000 francs. El duai vegnir terminà l'onn 2024.

Murgang Eulentobel

La Regenza ha approvà il project «Collectur da glera Eulentobel» da la citad da Cuira ed ha deliberà ina contribuziun chantunala da maximalmain 446 750 francs per quest intent.

Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza