Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Il mars ha il chantun Grischun registrà 983 persunas dischoccupadas. Quai correspunda ad ina quota da dischoccupaziun da 0,9 pertschient. Envers il mais precedent cun 1047 persunas dischoccupadas è il dumber da persunas dischoccupadas sa reducì per 64. Ultra da quai èn vegnidas registradas 1002 persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas.

Tar las persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas appartegnan las persunas che sa participeschan a mesiras da furmaziun supplementara e d'occupaziun u che obtegnan in gudogn intermediar sco er las persunas che fan mo diever dals servetschs d'intermediaziun dals centers regiunals d'intermediaziun da lavur (CIL).

Sch'ins adescha il dumber da las persunas dischoccupadas cun quel da las persunas che tschertgan ina plazza che n'èn betg dischoccupadas, resulta il dumber da las persunas che tschertgan ina plazza. Il mars èn vegnidas registradas 1985 persunas che tschertgan ina plazza. Cumpareglià cun il mais precedent cun 1981 persunas che tschertgan ina plazza è quest dumber sa midà tant sco betg.

La statistica detagliada dal martgà da lavur chattais Vus sin la pagina d'internet da l'uffizi per industria, mastergn e lavur.


Responsabladad: uffizi per industria, mastergn e lavur

Neuer Artikel