Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La Regenza ha prendì posiziun tar in cataster da conducts unitar per l'entira Svizra e concedì contribuziuns chantunalas per il provediment d'aua da Fuorns sco er per la sanaziun da la staziun da Schiers tenor ils basegns da las persunas cun impediments.

Il Grischun è s'exprimì cunter in cataster da conducts unitar per l'entira Svizra

La Regenza ha prendì posiziun tar in project da consultaziun dal Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS) concernent ina midada da la Lescha federala davart la geoinfurmaziun. Cun la cumplettaziun previsa da la Lescha federala davart la geoinfurmaziun duain vegnir stgaffidas las basas legalas per in uschenumnà cataster da conducts Svizra (CCCH). Quest cataster duai metter a disposiziun per l'entira surfatscha da la Svizra, en moda cumpletta ed en la qualitad necessaria, las geodatas dals conducts sur terra e sutterrans sco er da las infrastructuras appartegnentas. Uschia duai vegnir augmentada la segirezza dals conducts e da las infrastructuras en il sutterren en cas d'intervenziuns. Plinavant duain vegnir sustegnidas la digitalisaziun e coordinaziun en la planisaziun, en la projectaziun sco er en la construcziun.

Da princip considerescha il chantun Grischun, ch'i saja raschunaivel ed adequat da procurar ch'i stettian a disposiziun infurmaziuns davart il cataster da conducts per l'entira Svizra en in model da datas unitar. La Regenza ha dentant grondas resalvas, ch'i vegnian fatgas pretensiuns – areguard las datas per tut la surfatscha ed areguard la qualitad – ch'ils chantuns na pudessan oz ed en l'avegnir betg ademplir. Il princip fundamental d'in CCCH per l'entira Svizra va memia lunsch. I bastass d'obligar ils chantuns da manar in cataster da conducts e da sa restrenscher a l'access central garantì ed al relasch d'intginas prescripziuns tecnicas.

Consultaziuns Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport DDPS

La Regenza ha prendì posiziun tar in project da consultaziun dal Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport (DDPS) concernent ina midada da la Lescha federala davart la geoinfurmaziun. Cun la cumplettaziun previsa da la Lescha federala davart la geoinfurmaziun duain vegnir stgaffidas las basas legalas per in uschenumnà cataster da conducts Svizra (CCCH).

Sustegn finanzial per in nov provediment d'aua da Fuorns

La Regenza garantescha a la corporaziun d'aua Provediment d'aua Medel/Lucmagn ina contribuziun da maximalmain 678 154 francs als custs subvenziunabels da var 2,26 milliuns francs per construir il nov provediment d'aua da Fuorns.

A chaschun da la malaura dals 11 d'avust 2019 è il provediment d'aua existent da la fracziun da Fuorns en la vischnanca da Medel/Lucmagn vegnì donnegià fermamain. Per in curt temp n'è quel betg stà en funcziun. Las tschiffadas da las funtaunas donnegiadas èn situadas en la Val la Buora en ina zona umida d'impurtanza naziunala. Per garantir a lunga vista las tschiffadas da las funtaunas fissi necessari da far ina intervenziun massiva cun in ferm rempar da deviaziun. En in studi da variantas han ins perquai tschertgà alternativas per garantir il provediment d'aua da baiver. La finala è il Provediment d'aua Medel/Lucmagn sco gestiunari dal provediment d'aua vegnì a la conclusiun che la varianta da translocar la retratga d'aua en la Val Parada saja la meglra ed ha decidì da realisar quella. Uschia po il provediment d'aua da Fuorns vegnir garantì a lunga vista ed en moda persistenta. Il project vegn realisà en duas etappas.

La Regenza garantescha a la corporaziun d'aua Provediment d'aua Medel/Lucmagn ina contribuziun da maximalmain 678 154 francs als custs subvenziunabels da var 2,26 milliuns francs per construir il nov provediment d'aua da Fuorns.

La plazza da ballape a Vella dastga vegnir engrondida

La Regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala che la vischnanca da Lumnezia aveva concludì ils 6 d'october 2023. Cun quai ha ella stgaffì las premissas planisatoricas per engrondir la plazza da ballape a Vella. Il manaschi da liga regular pretenda là in engrondiment dal champ da giugar. Per quest intent vegn engrondida en direcziun sid la zona per edifizis da sport e per stabiliments da sport.

Ultra da quai vegnan las plazzas da parcar existentas a Davos Munts ordinadas e concepidas da nov tenor la revisiun da la planisaziun d'utilisaziun. Cun spustar il traffic da peduns vegn stgaffida ina colliaziun pli attractiva e pli segira al lai da far bogn ed a l'edifizi da manaschi.

Foto

© SWISSIMAGE

La Regenza ha approvà la revisiun parziala da la planisaziun locala che la vischnanca da Lumnezia aveva concludì ils 6 d'october 2023. Cun quai ha ella stgaffì las premissas planisatoricas per engrondir la plazza da ballape a Vella.

Vorschaubild

Contribuziuns chantunalas per ina sanaziun da la staziun da Schiers tenor ils basegns da las persunas cun impediments

La Regenza renconuscha la sanaziun da las fermadas da bus a la staziun da Schiers tenor ils basegns da las persunas cun impediments e la nova concepziun da la plazza da la staziun cun custs totals dad 1,9 milliuns francs sco mesira subvenziunabla per promover il traffic public. Perquai garantescha ella a la vischnanca da Schiers las suandantas contribuziuns chantunalas: maximalmain 347 009 francs per la renovaziun da las fermadas da bus a la staziun da Schiers, maximalmain 134 087 francs per la sanaziun da la Bahnhofstrasse e maximalmain 148 949 francs per la sanaziun da la Bündtistrasse.

Foto

© Viafier retica

La Regenza renconuscha la sanaziun da las fermadas da bus a la staziun da Schiers tenor ils basegns da las persunas cun impediments e la nova concepziun da la plazza da la staziun cun custs totals dad 1,9 milliuns francs sco mesira subvenziunabla per promover il traffic public.

Vorschaubild
Neuer Artikel
Responsabladad: Regenza