Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La pornografia cun uffants è in crim – er en l'internet. Tgi che sa presta abus sexuals d'uffants minorens tar il cybersex, vegn persequità da la polizia. Uffants, giuvenils e creschids ston dentant savair co ch'els pon sa proteger cunter abus en l'internet. Pervia da quai lantscha la polizia chantunala dal Grischun ina campagna da prevenziun cun preschentaziuns a fieras, cun referats en scolas, per geniturs e per tut la populaziun, cun fegls sgulants e cun broschuras che cuntegnan numerus tips davart la protecziun cunter la pedocriminalitad en l'internet. Il cumenzament da questa campagna per la publicitad fa in stan d'infurmaziun a la HIGA.

La pornografia cun uffants documentescha adina l'abus sexual real d'in uffant. La pornografia cun uffants è in crim – e quai adina. Dentant: en il world wide web prosperescha il martgà per pornografia cun uffants: en l'internet retiran e barattan consuments maletgs e videos che mussan pornografia cun uffants; en uschenumnads "chats" sa scuntran umans che han interess pedosexuals e barattan in cun l'auter lur fantasias sexualas. Baterladas en l'internet – ils uschenumnads "chats" – cun uffants sco er forums als pussibiliteschan d'entrar en in contact direct cun uffants e cun giuvenils. En questas situaziuns e per quels umans èn abus sexuals il pli normal dal mund. I vegnan schizunt organisadas scuntradas realas, durant las qualas i dat abus sexuals.
La polizia è dentant preschenta er en l'internet! Mintgin che navighescha tras l'internet lascha enavos tscherts fastizs. L'internet n'è betg in spazi senza dretg.
Cun quests messadis principals sa drizza la polizia chantunala a la publicitad. Sia campagna da prevenziun sa basa sin il concept da la prevenziun svizra da la criminalitad. La polizia chantunala dal Grischun lavura ultra da quai ensemen cun auters posts spezialisads dal chantun, per exempel cun la protecziun da l'uffant.

Percepir ils privels en l'internet
La gronda part dals uffants che daventan victimas d'abus sexual han main che dudesch onns. Ina minoritad da giuvenils è tranter la pubertad e la maiorennitad sexuala. La pedocriminalitad en l'internet è in problem internaziunal che crescha adina pli fitg. Ella po chaschunar abus sexuals reals. Pervia da quai èsi impurtant d'infurmar la societad, oravant tut ils geniturs ed ils uffants, dentant er delinquents potenzials, davart la problematica da la pornografia cun uffants en l'internet.
La polizia chantunala dal Grischun vul infurmar la publicitad en moda differenziada davart ils privels correspundents en l'internet e mussar, co che mintga persuna po agir e sa proteger en moda raschunaivla. En quest connex porscha la campagna differents meds da communicaziun. In fegl sgulant porscha infurmaziuns generalas davart quest tema. La revista "Cyber-Tipp" tracta en moda chapaivla ils numerus aspects da quest tema e dat cussegls. Per uffants e per geniturs stattan a disposiziun differentas broschuras per l'utilisaziun da l'internet. Il post spezialisà "prevenziun" da la polizia chantunala dal Grischun ha creà – en collavuraziun cun la musica da polizia dal Grischun – in'atgna broschura cun "tips per mattas e per mats".

Tips per uffants e per geniturs
Tips nizzaivels per uffants e per geniturs porschan er differentas paginas d'internet. Sut www.stopp- kinderpornografie.ch datti bleras respostas sin dumondas praticas. Uffants d'ina vegliadetgna tranter 10 e 13 onns pon far in test en l'internet sut www.safersurfing.ch, quant bain ch'els san sa proteger en l'internet. Renviaments ad auters links nizzaivels pon ins chattar sin la pagina d'internet da la polizia chantunala dal Grischun: www.kapo.ch.

Referats en tut il chantun
Ensemen cun l'agid a victimas e cun la protecziun da l'uffant infurmescha la polizia chantunala dal Grischun la populaziun il decurs da quest onn cun referats en differentas valladas. Cun la campagna da prevenziun vegn ella er ad esser preschenta a la HIGA, a la GEHLA ed a la fiera da Landquart. Per las scolaras e per ils scolaras dal stgalim superiur da la citad da Cuira e da lur geniturs vegnan organisads referats separads.
- 11 – 20 da matg 2007: stan d'infurmaziun a la HIGA cun referats publics, Cuira
- 15 da matg 2007, 19.30: referat da la polizia chantunala/protecziun da l'uffant, Cuira, chasa da scola "Quader"
- 5 da zercladur 2007, 19.30: referat da la polizia chantunala/protecziun da l'uffant, Cuira, chasa da scola "Giacometti"
- 12 da zercladur 2007, 19.30: referat da la polizia chantunala/protecziun da l'uffant, Tusaun
- 19 da zercladur 2007, 19.30: referat da la polizia chantunala/protecziun da l'uffant, Tavau
- 31 d'avust – 9 da settember 2007: stan d'infurmaziun a la GEHLA cun referats publics, Cuira
- 2 d'october 2007, 19.30: referat da la polizia chantunala/protecziun da l'uffant, Samedan
- 16 d'october 2007, 19.30: referat (en talian) da la polizia chantunala/protecziun da l'uffant, Grono
- 25 – 28 d'october 2007: fiera da Landquart, stan d'infurmaziun, Landquart

Quelle: Kantonspolizei Graubünden
Neuer Artikel