Navigation

Inhaltsbereich

Inattenziun e distracziun èn fitg savens il motiv per accidents da traffic. Ultra d'ina sveltezza betg adequata e d'alcohol al guvernagl è quai in dals trais motivs principals per accidents sin nossas vias. Ensemen cun auters corps da polizia da la Svizra orientala lantschan la polizia chantunala dal Grischun e polizia da la citad da Cuira dals 21 da settember fin ils 9 d'october 2009 la campagna per la segirezza dal traffic "Sgol tschorv".
Anc adina n'èn bleras manischunzas e blers manischunzs betg conscients che activitads disturbantas cuntegnan in grond potenzial d'accidents. Telefonar cun il handy al guvernagl vegn anc adina considerà sco piculezza. La multa da 100 francs vegn gia bunamain acceptada sco chaussa natirala. Anc main conscients èn las manischunzas ed ils manischunzs davart il potenzial da privel ch'è cuntegnì en la manipulaziun d'apparats da navigaziun, da radio e da CD, perquai che quels tutgan tar l'equipament da standard dal vehichel ed èn gea fatgs per vegnir duvrads.
 
Differents studis mussan che la capacitad da las manischunzas e dals manischunzs sa reducescha marcantamain, sche apparats electronics sco handys u sistems da navigaziun vegnan utilisads durant guidar. Manischunzas e manischunzs ch'èn distratgs reageschan bler pli plaun, frainan main ferm e guidan mender. En ina cumparegliaziun cun il telefonar mussan ils studis er ch'ils temps da reacziun èn marcantamain menders, sch'i vegnan scrits SMS u fatgas endataziuns en l'apparat da navigaziun. Quai n'è betg surprendent, perquai ch'ils egls vegnan manads durant in pèr secundas decisivas davent da la via sin il monitur da l'apparat. L'activitad principala – l'ir cun auto – vegn "emblidada" e daventa ina chaussa secundara. Cur ch'ils egls returnan a la via, sto il tscharvè l'emprim puspè s'orientar da nov. Quai ha da far cun il fatg che l'uman na po betg sa concentrar a medem temp cumplainamain sin duas chaussas. Ils studis mussan er ch'il temp da reacziun è fitg sumegliant al temp da reacziun en cas d'ina concentraziun da 0.8 promils u dapli alcohol en il sang.
Cun la campagna da prevenziun da la polizia da traffic da quest onn vulain nus sensibilisar nossas manischunzas e noss manischunzs sco er lur passagieras e lur passagiers. Ellas ed els duain vegnir conscients dal potenzial da privel ch'è cuntegnì en activitads disturbantas durant ir cun auto. Lur cumportament areguard l'applicaziun d'apparats electronics duai sa midar. E quai duai la finala meglierar la segirezza en il traffic sin via.