Navigation

Inhaltsbereich

 • Erste Mitteilung
 • Neuen Beitrag einfügen

A partir dal glindesdi, ils 17 d'avust 2020, èsi puspè tant enavant. En bleras parts dal Grischun cumenza in nov onn da scola. Millis d'uffants fan la via da scola u da scolina per l'emprima giada. La Polizia chantunala dal Grischun vegn a rinforzar sia preschientscha en la vischinanza da las chasas da scola e da las scolinas.

-

 

Sch'in nov onn da scola cumenza, vul quai dir ch'i èn dapertut en gir uffants che n'han anc nagina experientscha en il traffic sin via. Blers uffants vegnan a far per l'emprima giada la via en scolina. La Polizia chantunala dal Grischun appellescha a tut las participantas e participants dal traffic da prender resguards spezials envers uffants. La Polizia chantunala dal Grischun sustegna la campagna dal Post da consultaziun per la prevenziun d'accidents (PPA) "Attenziun: uffants surprendan!"

Pertge che uffants surprendan en il traffic:

 • Ils uffants èn leghers e sa laschan distrair svelt.
 • Els na san anc betg valitar bain las distanzas e las sveltezzas.
 • Ils uffants èn anc pitschens ed han ina vista limitada.
 • Els na san anc betg valitar bain ils privels.
 • Els na san anc betg localisar ed identifitgar bain las ramurs.

Co che las participantas ed ils participants dal traffic pon far pli segira la via da scola dals uffants.

 • Faschai quint cun tut tar uffants.
 • Reduci Vossa sveltezza.
 • Sajas pronts da franar.
 • Fermai dal tuttafatg a la strivla melna.
 • Faschai dubla attenziun en ils conturns da las scolas.

Sa fermar, laschar passar – funcziun d'exempel

Las collavuraturas ed ils collavuraturs da la prevenziun da traffic da la Polizia chantunala dal Grischun instrueschan ils uffants d'observar ils vehichels che s'avischinan. Ils uffants guardan, sche las rodas dal vehichel stattan salda e cumenzan pir alura a traversar la via. Da princip èsi impurtant che las persunas creschidas enconuschian las reglas da cumportament dals uffants en il traffic sin via. Precis uschè impurtant èsi ch'ellas mussan mintga di als uffants il cumportament correct en il traffic sin via. Uffants emprendan cunzunt cun imitar. Cun ina funcziun d'exempel correcta, saja quai cun sa cumportar u er cun purtar vestgadira reflectanta, po vegnir cuntanschì bler per la segirezza dals uffants sin la via da scola, ed els pon daventar participants dal traffic segirs.

Dapli preschientscha da la polizia il cumenzament da scola
Per proteger las participantas ed ils participants dal traffic ils pli giuvens, vegn la polizia chantunala dal Grischun a far dapli controllas da la sveltezza e da las vias da scola en las vischnancas. Pia vali er qua: faschai quint cun tut!

 

-
Maletgs: PPA

 

Neuer Artikel