Navigation

Inhaltsbereich

Far donaziuns en il fond cuminaivel

Las donaziuns en il fond cuminaivel vegnan impundidas per intents d'utilitad publica cunzunt areguard u en connex cun il chantun Grischun ed a favur da sia populaziun, per exempel en ils secturs da la cultura, dal sport, dals fatgs socials, da la furmaziun u da la sanadad.

Dapli infurmaziuns davart il fond cuminaivel

 

Far donaziuns en in fond existent

Las donaziuns en fonds existents independents entaifer la fundaziun tetgala vegnan impundids tras la direcziun dal fond tenor l'intent dal fond correspundent.

Dapli infurmaziuns davart ils fonds existents

  

Constituir in agen fond

La fundaziun tetgala d'utilitad publica dal Grischun è in'alternativa per donaturas e donaturs potenzials per evitar las expensas temporaras, administrativas e finanzialas da la constituziun e da la gestiun d'ina fundaziun independenta. Lur ideals pon ellas ed els realisar favuraivlamain gia a partir da 50 000 francs cun constituir in uschenumnà fond.

Ulteriuras infurmaziuns davart la constituziun d'in fond