Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen

Ils 6 d'october è vegnì annunzià a la surveglianza da chatscha in inscunter a curta distanza tranter ina giuvna da 14 onns ed in luf a Furna. La giuvna ha rapportà ch'ella haja inscuntrà il luf a curta distanza en ina storta sin sia via a scola e ch'il luf sco er ella sajan stads surprais tuts dus. Il luf haja sgrignì e saja alura s'allontanà.

En quest territori è preschent il triep da lufs Glattwand. Al lieu n'ha la surveglianza da chatscha chattà naginas infurmaziuns davart il motiv da l'inscunter. Sin fundament da la descripziun suppona ella che quai saja stà in inscunter casual. Tenor las enconuschientschas actualas è quai l'emprima observaziun da quest gener en il territori. Per persequitar vinavant il cumportament dal triep da lufs supplitgescha l'Uffizi da chatscha e pestga d'annunziar immediatamain eventuals inscunters cun il luf a la surveglianza da chatscha.

Neuer Artikel