Navigation

Inhaltsbereich

Las incumbensas da l'uffizi da construcziun auta en il sectur dals fatgs da contribuziun cumpiglia la cussegliaziun al cumenzament da la projectaziun, l'examinaziun dals projects e l'inoltraziun da propostas al uffizi cumpetent. La premissa per cumenzar cun in project da construcziun è ch'ina cumprova dal basegn saja avant maun resp. in program concernent las localitads ch'è approvà dal departament cumpetent u a la regenza. La cumpetenza da l'uffizi da construcziun auta sa chatta tar il manader da project Dominik Meister.

Edifizis per persunas attempadas

Chasas da persunas attempadas e da tgira e gruppas da tgira

Post da servetsch cumpetent: Uffizi da sanadas
Sabrina Gurt, Tel. +41 81 257 26 45
sabrina.gurt@san.gr.ch

 

Checkliste für Bauten nach dem Krankenpflegegesetz
Richtraumprogramm Alters- und Pflegeheime
Richtraumprogramm Dementenstationen in Alters- und Pflegeheimen
Richtraumprogramm Pflegegruppen

Edifizis per persunas cun impediments

Scolas spezialas/chasas per instrucziun speziala

Post da servetsch cumpetent: Uffizi per la scola populara ed il sport
Marc Stauffer, Tel. +41 81 257 30 50
marc.stauffer@avs.gr.ch

Plazzas d'abitar, da lavur e da structuras dal di per persunas creschidas

Post da servetsch cumpetent:: Uffizi dal servetsch social
Daniel Kistler, Tel. +41 81 257 26 63
daniel.kistler@soa.gr.ch

 
Checkliste Genehmigungsverfahren Sonderschulen
Richtraumprogramm für Bauen für Massnahmen der Sonderschulung

Checkliste Genehmigungsverfahren Erwachsenenbereich
Richtraumprogramm für Bauten für Menschen mit Behinderung

Edifizis per la furmaziun

Scolas professiunalas

Post da servetsch cumpetent: Uffizi per la furmaziun professiunala
Evelyne Müller, Tel. +41 81 257 27 62
evelyne.mueller@afb.gr.ch

Purschidas da furmaziun cuntinuanta scolas autas

Post da servetsch cumpetent: Uffizi per la furmaziun media-superiura
Edmund Höllrigl, Tel. +41 81 257 61 71
edmund.hoellrigl@ahb.gr.ch


Checkliste Genehmigungsverfahren im Bildungsbereich
Richtraumprogramm Berufsschulen