Navigation

Inhaltsbereich

La sanadad da las Grischunas e dals Grischuns sa mussa là nua ch’els vivan, lavuran, abitan u van a scola. La sanadad dependa dal cumportament persunal e dal stil da viver. Decisiva è dentant era la concepziun dal conturn nua ch’els vivan. Perquai surpiglia la vischnanca ina funcziun-clav.