Navigation

Inhaltsbereich

•  Tschertgar ina plazza d'emprendissadi u s'annunziar per ina scola cuntinuanta
•  Nua chat jau plazzas d'emprendissadi libras? Co m'annunziel jau per ina plazza d'emprendissadi?
•  Tge fa tut part dals documents d'annunzia? Co ma cumport jau  durant in discurs da preschentaziun?
•  Cura e co stoss jau m'annunziar per l'examen d'admissiun a la scola media?
•  Cura ha lieu l'examen e tge cuntegns vegnan controllads?