Cuntegn da la pagina

Bainvegni tar l'uffizi da cultura dal Grischun

Sut il tetg da l'uffizi da cultura coopereschan differentas instituziuns dal champ cultural che mettan a disposiziun a la populaziun in grond dumber da purschidas e da servetschs. La finamira da l'uffizi e da sias instituziuns è quella da promover e d'intermediar la lavur culturala en il chantun Grischun sco er da perscrutar e da tegnair en salv bains culturals prezius dal Grischun.

Tar l'uffizi da cultura tutgan las suandantas instituziuns: