Navigation

Inhaltsbereich

Il museum d'art è domicilià en la villa Planta ed expona permanentamain ovras significativas da la collecziun d'art grischuna. Quella cumpiglia en il fratemp circa 7000 lavurs da tut ils geners da l'art figurativ e s'extenda da la perioda a partir da la mesadad dal 18avel tschientaner fin al di dad oz. Parallelamain a la collecziun preschenta il museum mintga onn circa tschintg exposiziuns temporaras: L'art – che po esser situà en la perioda da la moderna classica fin a l'art internaziunal da noss temp – cumpiglia retrospectivas d'artistas e d'artists impurtants sco er exposiziuns tematicas che sa refereschan al Grischun. Quellas vegnan accumpagnadas d'in program d'occurrenzas varià e da publicaziuns captivantas.

Vulais Vus savair dapli dal museum d'art dal Grischun?