Navigation

Inhaltsbereich

La Scola chantunala grischuna (SCG) è ina partiziun da l’Uffizi per dumondas da la furmaziun media-superiura (UFS).
L’Uffizi per dumondas da la furmaziun media-superiura (UFS) è in post da servetsch dal departament d’educaziun, cultura ed ambient. L’UFS exequescha las incumbensas da la politica da furmaziun da la regenza e dal departament per las scolas medias e dal stgalim terziar.