Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 29.08.2019

Ils 11 zercladur 2019 ha la fracziun da la PS tschentà differentas dumondas a la regenza davart las divergenzas regularas tranter il preventiv ed il quint. Deplorablamain n'èn diversas da questas dumondas betg vegnidas tractadas en la resposta da la regenza dals 6 d'avust 2019. En quest senn vegnan tschentadas las suandantas dumondas supplementaras:

1.     Quant grondas èn stadas las divergenzas per onn tranter il preventiv ed il quint (sin il stgalim dal resultat operativ) ils ultims 15 onns (preschentaziun tabellara en miu. francs)?

2.     Sa referind a la dumonda 1, quant grondas èn stadas las divergenzas cumuladas dals ultims 15 onns?

3.     Quant grondas èn stadas las divergenzas per onn tranter il "Plan da finanzas 2005-2008" ed ils quints respectivs 2005-2008?

4.     Quant grondas èn stadas las divergenzas per onn tranter il "Plan da finanzas 2009-2012" ed ils quints respectivs 2009-2012?

5.     Quant grondas èn stadas las divergenzas per onn tranter il "Plan da finanzas 2013-2016" ed ils quints respectivs 2013-2016?

6.     Sa referind a las dumondas 3 fin 5, quant grondas èn stadas las divergenzas cumuladas dals ultims 12 onns (plans da finanzas 2005 fin 2016)?

Cuira, ils 29 d'avust 2019

Caviezel (Cuira), Atanes, Baselgia-Brunner, Cahenzli-Philipp, Degiacomi, Deplazes (Cuira), Gartmann-Albin, Hofmann, Horrer, Locher Benguerel, Müller (Favugn), Noi-Togni, Perl, Preisig, Rettich, Rutishauser, Schwärzel, Thöny, Wilhelm

Resposta da la regenza

Cumplementarmain a la resposta da la regenza a la dumonda da la fracziun da la PS da medem num dals 11 da zercladur 2019 giavischa la fracziun da la PS da preschentar mintgamai las divergenzas tranter il plan da finanzas, il preventiv ed il quint dals ultims 15 onns per mintga singul onn. Questas cifras èn cuntegnidas en las missivas tar ils plans da finanzas, tar ils preventivs e tar ils quints annuals, ed èn uschia uffizialas. Ellas sa laschan resumar, pon però – senza infurmaziuns supplementaras – chaschunar facilmain faussas interpretaziuns. Per observar il rom da duas varts aveva la regenza preschentà ils resultats en ina furma concentrada en sia resposta.

Tar la dumonda 1:
Resultats dal quint economic e divergenzas envers il preventiv – envers il quint
(en milliuns francs)
(resultats ordinaris fin 2012 / resultats operativs a partir da 2013, preventiv senza credits posteriurs)

-Tar la dumonda 2:
Divergenzas cumuladas dals ultims 15 onns (dapi 2004):
1460,3 milliuns francs.

Tar la dumonda 3:
Plan da finanzas 2005–2008 (en milliuns francs)

-Tar la dumonda 4:
Plan da finanzas 2009–2012 (en milliuns francs)
-Tar la dumonda 5:
Plan da finanzas 2013–2016 (en milliuns francs)
-Tar la dumonda 6:
Divergenzas cumuladas 2005 fin 2016 plan da finanzas – quint:
1771,5 milliuns francs.

24 d'october 2019