Navigation

Inhaltsbereich

Sessiun: 16.02.2022

Ils 13 da favrer 2022 han las votantas ed ils votants da Cuira approvà cun ina maioritad da 67% da las vuschs ina cuntraproposta dal Cussegl da citad tar l'iniziativa da la PS per canortas d'uffants pajablas. Cun quai augmenta la citad da Cuira sias contribuziuns a la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia per 50 pertschient a partir da l'onn 2023. En quest connex èsi remartgabel che tut las partidas han sustegnì quest augment.

Ina tala soluziun n'è betg giavischabla mo per Cuira, mabain per l'entir chantun. Canortas pajablas en l'entir chantun distgargian numnadamain las famiglias, promovan l'egualitad, cumbattan la mancanza da persunas spezialisadas e rendan il chantun Grischun pli attractiv sco chantun d'abitar. Supplementarmain a la soluziun da Cuira sto il chantun garantir – cun contribuziuns da manaschi –ina purschida da basa en tut il chantun.

Las sutsegnadras ed ils sutsegnaders incumbenseschan perquai la Regenza da preschentar al Cussegl grond – en il rom da la revisiun totala da la Lescha davart la promoziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia – ina varianta,

  • cun la quala vegnan augmentadas las contribuziuns a la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia per almain 50 pertschient (quai duai vegnir da bun a las persunas responsablas per l'educaziun);
  • cun la quala vegn garantida – cun agid da contribuziuns dals manaschis – ina purschida da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia per l'entir chantun e per tut las famiglias.

Cuira, ils 16 da favrer 2022

Perl, Müller (Favugn), Horrer, Atanes, Baselgia-Brunner, Cahenzli-Philipp, Cantieni, Caviezel (Cuira), Degiacomi, Gartmann-Albin, Hofmann, Noi-Togni, Preisig, Rettich, Rutishauser, Wilhelm, Pajic, Spadarotto, Tomaschett (Cuira)

 

Resposta da la regenza

La tgira d'uffants cumplementara a la famiglia è in instrument central per pudair garantir la cumpatibilitad da la professiun cun la famiglia e per pudair cumbatter la mancanza da forzas da lavur. La tgira d'uffants cumplementara a la famiglia promova ils uffants en lur svilup e sustegna lur integraziun sociala.

Ensemen cun las vischnancas promova il chantun Grischun la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia. Uschia duai la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia esser pajabla ed accessibla per tut las persunas responsablas per l'educaziun en l'entir chantun.

L'examinaziun dal model da finanziaziun actual ha mussà ils cunfins da quest model e cumprovà il basegn d'agir per ina soluziun stabila e persistenta. L'avust 2021 ha la Regenza perquai dà en consultaziun il sboz da la revisiun totala da la Lescha davart la promoziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en il chantun Grischun (DG 548.300).

Il nov model sustegna las finamiras politicas sco la cumpatibilitad da la famiglia cun l'activitad da gudogn e la promoziun dal svilup dals uffants. Decisiv per il nov model da finanziaziun proponì è la midada da sistem concernent la distribuziun dals meds publics: da la finanziaziun da l'object a la promoziun sin basa da la finanziaziun dal subject. Il nov model da finanziaziun proponì garantescha d'impunder ils meds publics en moda effizienta e porscha al chantun sco er a las vischnancas instruments directivs adattads.

Tar ils puncts 1 e 2: En la consultaziun tar la revisiun totala da la Lescha davart la promoziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia en il chantun Grischun han las parts participadas pudì s'exprimer explicitamain davart la dimensiun da la finanziaziun da la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia tras il maun public e davart ils models da finanziaziun giavischads. En l'ulteriura elavuraziun vegnan ils giavischs examinads e resguardads correspundentamain en la missiva da la Regenza al Cussegl grond. Las pretensiuns da l'incumbensa qua avant maun pon vegnir fatgas valair, tractadas e decididas en il Cussegl grond en il rom da la debatta davart la revisiun da la lescha.

Sa basond sin questas explicaziuns propona la Regenza al Cussegl grond da refusar questa incumbensa.

22 d'avrigl 2022