Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
En in supplement tar ses rapport e tar sias propostas per il preventiv 2011 suttametta la cumissiun da gestiun dal cussegl grond (CdG) duas dumondas da la regenza al cussegl grond per laschar decider en chaussa. Questas dumondas èn vegnidas fatgas en connex cun las mesiras accumpagnantas per rinforzar e per sviluppar vinavant la resgia da Domat ad in lieu per l'elavuraziun integrada da laina. Tractond questas dumondas per in augment dal preventiv vegn il cussegl grond a discutar ed a decider – en il rom da la deliberaziun dal preventiv 2011 – davart las contribuziuns ch'èn previsas per l'onn 2011 a favur d'in sistem d'impuls che duai promover contracts da furniziun a lunga vista tranter las vischnancas e las elavuraturas ed ils elavuraturs da laina (7.5 milliuns francs) sco er per endrizzar ina producziun da pellets (6.75 milliuns francs).

A partir dals 29 da settember 2010 è la CdG vegnida orientada da la regenza davart la situaziun tar la Mayr-Melnhof Swiss Timber SA (MMST). En vista a la reussida d'ina cunvegna da sanaziun ha la regenza suttamess a la CdG gia lura ina dumonda per in credit posteriur da 2 milliuns francs sco emprima transcha da la contribuziun en connex cun il sistem d'impuls previs per contracts da furniziun a lunga vista tranter las vischnancas e las elavuraturas ed ils elavuraturs da laina. Ils 13 d'october 2010 ha la CdG approvà questa dumonda, ed ella è stada cuntenta da prender enconuschientscha da l'ulteriura concepziun per in lieu per l'elavuraziun integrada da laina. Ella ha incumbensà la controlla da finanzas dal chantun Grischun d'examinar ils documents da basa.

En connex cun il sistem d'impuls ch'è previs per contracts da furniziun a lunga vista tranter las vischnancas e las elavuraturas ed ils elavuraturs da laina (ulteriuras transchas da contribuziun) e cun l'investiziun ch'è planisada per l'onn 2011 per endrizzar ina producziun da pellets tras la MMST, ha la regenza gia decidì ils 23 da november 2010 da far mintgamai ina dumonda a la CdG per in credit posteriur al preventiv 2011 e tramess quellas il medem di a la CdG.

A chaschun da duas sesidas ha la CdG examinà questas duas dumondas per credits posteriurs al preventiv 2011. Ella è vegnida a la conclusiun che las premissas per in conclus da la CdG davart las duas dumondas per credits posteriurs n'èn betg ademplidas, perquai ch'il preventiv 2011 n'è anc betg approvà. Per quest motiv e tegnend quint dals resultats dal rapport da la controlla da finanzas dal chantun Grischun ch'è avant maun en il fratemp, ha la CdG decidì da suttametter las duas dumondas da la regenza per credits posteriurs al cussegl grond per las laschar approvar. Las duas dumondas da la regenza per credits posteriurs duain vegnir tractadas en la sessiun da december sco dumondas per in augment dal preventiv en il rom da la deliberaziun dal preventiv 2011. En in supplement tar il rapport e tar las propostas da la CdG per il preventiv dal chantun Grischun per l'onn 2011 dumonda la CdG perquai il cussegl grond d'augmentar il preventiv 2011 da l'uffizi per economia e turissem per 6.75 milliuns francs (producziun da pellets, quint d'investiziun) e da l'uffizi forestal per 7.5 milliuns francs (contracts da furniziun a lunga vista, quint current).

En connex cun l'augment da las duas posiziuns dal preventiv dumonda la CdG ultra da quai il cussegl grond da pretender da la regenza, ch'ella procuria che las contribuziuns supplementaras possian vegnir cumpensadas en il quint 2011, per che las valurs directivas da la politica da finanzas vegnian observadas cun il quint 2011. Plinavant duai la regenza vegnir incumbensada dal cussegl grond da controllar detagliadamain l'utilisaziun da las contribuziuns e da far mintga mez onn in rapport en scrit en chaussa per mauns da la CdG, e quai per ils 30 da zercladur e per ils 31 da december.


Infurmaziuns:
Annemarie Perl, presidenta da la cumissiun da gestiun, tel. 078 853 19 36


Gremi: cumissiun da gestiun
Funtauna: rg cumissiun da gestiun
Neuer Artikel