Navigation

Inhaltsbereich

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
Tar las elecziuns naziunalas 2011 datti ina premiera en il Grischun: per l'emprima giada pon las Svizras ed ils Svizzers a l'exteriur eleger sin via electronica. La dumengia d'elecziun vegnan ils resultats intermediars publitgads sut www.gr.ch.

La chanzlia chantunala dal Grischun ha cumenzà gia il cumenzament da l'onn cun las preparativas per las elecziuns dal cussegl naziunal e dal cussegl dals chantuns 2011. Latiers tutgan cunzunt las instrucziuns da las vischnancas sco er da las commembras e dals commembers dal biro electoral chantunal cun las cussegliadras e cun ils cussegliaders electorals. Igl han gì lieu scolaziuns e tests correspundents. Plinavant han stuì vegnir controlladas, stampadas e tramessas tut las glistas electoralas. Ultra da las numerusas funcziunarias e dals numerus funcziunaris communals èn engaschads il di d'elecziun sco tal er var 13 emploiadas ed emploiads chantunals dal biro electoral chantunal. Ellas ed els tgiran in tschert dumber da vischnancas, e quai cun dar scleriments al telefon ubain cun ir tar las vischnancas en cas d'urgenza. Il servetsch da las cussegliadras e dals cussegliaders electorals duai gidar ad eruir ed ad endatar correctamain ils resultats en las vischnancas.

Las vischnancas endateschan tut las vuschs – er quellas da l'exteriur
Sco gia a chaschun da las elecziuns naziunalas 2007 endateschan las vischnancas ils cedels electorals inoltrads per las elecziuns dal cussegl naziunal sco er ils resultats communals da las elecziuns dal cussegl dals chantuns en in program dad EED dal chantun. Per ils resultats che vegnan endatads da las vischnancas èn responsabels unicamain ils biros electorals communals. Da nov pon las Svizras ed ils Svizzers a l'exteriur ch'èn registrads en il Grischun eleger sin via electronica. Il Grischun è in da totalmain quatter chantuns da pilot, en ils quals il cussegl federal ha permess per l'emprima giada insumma il vote électronique per elecziuns. Las vuschs electronicas dadas a l'exteriur vegnan medemamain clamadas giu da las singulas vischnancas grischunas ed alura transferidas en il program d'elecziun dal chantun ensemen cun las ulteriuras vuschs entradas.

Resultats intermediars e finals dal Grischun sut www.gr.ch
Il biro electoral chantunal lavura la dumengia, ils 23 d'october 2011, en la chasa grischa a Cuira. Il biro electoral n'è betg accessibel a persunas externas. Las medias e la publicitad vegnan orientadas periodicamain davart il stadi da las elecziuns. Ils resultats intermediars (totals intermediars da las vuschs da partida per glista e da las vuschs da partida per glista e vischnanca sco er totals intermediars da las vuschs da candidat) ed il resultat final vegnan tramess al center da medias en l'edifizi da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) a Cuira sco er publitgads a partir da las 12.00 mintga ura en l'internet, numnadamain sut www.gr.ch/nrw2011 (elecziuns dal cussegl naziunal) e sut www.gr.ch/srw2011 (elecziuns dal cussegl dals chantuns). Cun resalva che la dumbraziun haja lieu sco planisà, pon ins far quint cun ils resultats finals pli tard il suentermezdi vers saira. Las exponentas politicas ed ils exponents politics sco er las collavuraturas ed ils collavuraturs da las medias sa radunan ca. a partir da las 14.00 en il center da medias a Cuira.

Calculaziuns approximativas naziunalas da la SSR
Per incumbensa da la societad svizra da radio e televisiun (SSR) fa "projections.2011" (www.projections2011.ch) a Turitg calculaziuns approximativas er per las elecziuns da quest onn. Las emprimas calculaziuns approximativas vegnan ad esser avant maun per tscherts chantuns gia il suentermezdi; baud la saira suonda in'emprima calculaziun approximativa da las novas fermezzas da las partidas sco er dals novs dumbers da sezs sin plaun naziunal. Questas calculaziuns approximativas vegnan publitgadas en spezial sin ils chanals da la SSR.


Gremi: chanzlia chantunala dal Grischun
Funtauna: rg chanzlia chantunala dal Grischun
Neuer Artikel