Navigaziun principala

Cuntegn da la pagina

Terminà cun success la renovaziun da l'edifizi dal cussegl grond

  • Erste Mitteilung
  • Neuen Beitrag einfügen
La renovaziun da l'edifizi dal cussegl grond a Cuira cun l'installaziun d'in sistem da votaziun electronic sco part principala è vegnida terminada cun success. La sessiun d'avust 2012 vegn il cussegl grond a lavurar l'emprima giada cun quest nov sistem.

La sessiun da december 2011 aveva il cussegl grond deliberà en il rom da la debatta davart il preventiv in credit per remplazzar il sistem da microfons e per cumprar in sistem da votaziun electronic. Suenter la sessiun d'avrigl 2012 han las lavurs pudì vegnir prendidas per mauns, perquai ch'igl è stà a disposiziun temp avunda cun quai ch'il cussegl grond ha salvà sia sessiun extra muros il zercladur a Samignun.

Suenter in temp da renovaziun da bundant quatter mais po il cussegl grond prender en funcziun per l'emprima giada il nov sistem da votaziun electronic la sessiun d'avust 2012. Per garantir uschè bain sco pussaivel in andament senza disturbis vegnan las parlamentarias ed ils parlamentaris chantunals dal Grischun introducids en il ils novs meds auxiliars tecnics a chaschun d'ina occurrenza speziala che ha lieu l'avantmezdi avant la sesida d'avertura.

Votar per buttun
Gia la sessiun d'avrigl 2012 aveva il cussegl grond adattà ses urden da gestiun (UGCG) che preveseva da star si per votar. Da nov vegnan las commembras ed ils commembers dal cussegl grond a votar per buttun. Il resultat vegn alura mussà sin quatter tavlas d'infurmaziun grondas en la sala dal cussegl grond. Ultra da quai vegnan ils resultats da las votaziuns finalas stampads sin glistas da nums ch'èn accessiblas publicamain. Tras l'indriz da microfons nov na ston las parlamentarias ed ils parlamentaris betg pli s'annunziar per in votum cun in segn dal maun. Er qua pon ellas e d els s'annunziar per buttun tar la president u tar il president dal cussegl grond. Nà dal presidi po alura vegnir dà liber il microfon correspundent.

Cun installar il sistem da votaziun a da microfons cumbinà èn gist er vegnidas remplazzadas ed adattadas las installaziuns electricas sco er sanà l'interiur da la sala dal cussegl grond, adattond ils plazs da lavur. Uschia han ins pudì installar novas fanestras ed ina illuminaziun nova che dovra main energia ed optimar er l'acustica. La sala dal cussegl grond è ussa equipada cun la tecnica da projecziun usitada ed ha er in WLAN. Ultra da quai sa preschenta la sala ussa en ina nova colur. La renovaziun ha pudì vegnir realisada en il rom dal credit permess da 2,6 milliuns francs.


Infurmaziuns:
- president dal cussegl grond Ueli Bleiker, tel. 081 650 11 36
- architect chantunal Markus Dünner, tel. 081 257 36 31


Gremi: conferenza da las presidentas e dals presidents dal cussegl grond
Funtauna: rg conferenza da las presidentas e dals presidents dal cussegl grond
Neuer Artikel